MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 1070 R Bieliny - Nowa Wieś
Opis Przetarg nieograniczony pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1070 R Bieliny - Nowa Wieś od km 6+447 do km 7+247 w ramach zadania pn.: Remont drogi Nr 1070 R Bieliny - Nowa Wieś od km 5+157do km 7+257"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 04.06.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 156200-2010

ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 1070 R BIELINY - NOWA WIEŚ OD KM 6+397 DO KM 7+247 , KTÓRA ZAWIERA ODCINEK OBJĘTY W/W ZADANIEM OD KM 6+447 DO KM 7+247 O DŁ. 800 MB.
Data publikacji 2010-06-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. przedmiar robót + kosztorys ofertowy
 4. projekt techniczny
 5. spec. techn. 1
 6. spec. tech. 2
 7. spec. tech. 3
 8. spec. tech. 4
 9. przekrój 1
 10. przekrój 2
 11. plan zagospodarowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: