MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku - etap II
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało 19.02.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 47782-2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49986-2010 w dniu 22.02.2010 r.
Data publikacji 2010-02-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 3. SIWZ
 4. projekt umowy
 5. Formularze ofertowe + Kosztorysy ofertowe
 6. Przedmiar robót
 7. Projekt budowlany
 8. Profil podłużny
 9. Przekroje poprzeczne
 10. Przekroje normalno - konstrukcyjne
 11. Spec. tech. 1
 12. Spec. tech. 2
 13. Spec. tech. 3
 14. Spec. tech. 4
 15. Spec. tech. 5
 16. Spec. tech. 6
 17. Spec. tech. 7
 18. Spec. tech. 8
 19. Spec. tech. 9
 20. Spec. tech. 10
 21. Spec. tech. 11
 22. Spec. tech. 12
 23. Spec. tech. 13
 24. Spec. tech. 15
 25. Spec. tech. 14
 26. Spec. tech. 16
 27. Spec. tech. 17
 28. Spec. tech. 18
 29. Spec. tech. 19
 30. Spec. tech. 20
 31. Rys. 1
 32. Rys. 2
 33. Rys. 3
 34. Rys. 4
 35. Rys. 5
 36. Rys. 6
 37. Rys. 7
 38. Rys. 8
 39. Rys. 9
 40. Rys. 10
 41. Rys. 11
 42. Rys. 12
 43. Rys. 13

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: