MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Nabór - Doradca ds. osób niepełnosprawnych
Opis
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NISKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Doradca ds. osób niepełnosprawnych


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – preferowane kierunki : pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, polityka społeczna, socjologia, nauka o rodzinie
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,
c) nieposzlakowana opinia
d) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
e) wiedza z zakresu administracji samorządowej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność dobrej organizacji pracy
c) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność,
d) odporność na stres

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie czynności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
c) doradztwo w sprawach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d) stała współpraca z instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi,
e) podejmowanie działań w zakresie realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko, lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiat-nisko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Marta Ciosmak
Data publikacji 2009-08-03
 
Załączniki:

 1. nabór

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: