MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     ARCHIWUM Drukuj... Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2009-02-27

 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działki nr 8 położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie 2016-02-15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2016-02-17
GM.272.5.2016.I Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania na zadanie Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół RCEZ w Nisku i ZS Jeżowe 2016-02-18
GM.272.5.2016.I Ogłoszenie o zamówieniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem - opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania 2016-02-04
GM.272.4.2016.I Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Opracowanie dokumentacjizwiązanej z uzyskaniem dofinansowania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzką 2016-02-11
GM.272.4.2016.I - Opracowanie dokumentacji związaniej z uzyskaniem dofinansowania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzką nr 858 2016-01-27
GM.272.1.2016.I Zawiadominie o unieważnieniu postępowania pn Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania pn Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem. 2016-01-29
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2016-01-18
GM.272.3.2016.I - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w celu wydzielenia części działek. 2016-01-21
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego z dnia 8 stycznia 2016 2016-01-11
GM.272.1.2016.I Ogłoszenie o zamówieniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem- opracowanie dokumentacji związanej z uzuskaniem dofinansowania 2016-01-14
GM.272.63.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie. 2015-12-28
GM.272.63.2015.I Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie 2015-12-16
GM.272.58.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Opracowanie dokumetacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 2015-12-17
GM.272.58.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudn 2015-12-08
Wniosek o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 830/3, położonej w obrębie Groble - jednostka ewidencyjna Jeżowe 2015-10-16
GM.272.57.2015.I Zaproszenie do składania ofert Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-12-03
GM.272.55.2015.I Zaproszenie do składania ofert Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej. 2015-11-26
GM.272.55.2015.I Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej 2015-12-04
GM.272.52.2015.I Zaproszenie do składania ofert Świadczenie usług pocztowych 2015-11-24
GM.272.49.2015.I Ogłoszenie o unieważnienieu postępowania- Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej. 2015-11-27
GM.272.49.2015.I Zaproszenie do składania ofert Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej. 2015-11-09
GM.272.51.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2015-11-10
GM.272.46.2015.I Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego. 2015-11-03
Informacja ws. wyłożenia do wglądu projektu operatu - Bieliniec 2015-10-16
Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy energetycznej linii napowietrznej NN 2015-08-18
GM.272.46.2015. Ogłoszeni o zamówieniu-Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2015-10-08
GM.272.37.2015.I Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Wykonanie inwestycji budowy alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwa świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego. 2015-09-28
GM.272.37.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie inwestycji budowy alternatywnego odcinka trasy rowerowej. 2015-08-25
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej działek położonych w obrębie ewidencyjnym Kończyce 2015-07-17
Ogłoszenie Starosy Niżańskiego o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Majdan Golczański, gmina Jarocin 2015-08-21
GM.272.44.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. 2015-09-17
OBWIESZCZENIE STAROSTY NIZANSKIEGO w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowa Wieś 2015-09-09
Obwieszczenie w sprawie szczególnego korzystania z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Jednostki wojskowej do rowu (do ziemi) 2015-09-09
GM.272.43.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Aktualizacja użytków rolnych zalesionych w 2011 r. w ramach działania 2015-09-15
GM.272.40.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości. 2015-09-10
GM.272.42.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w Rzeszowie. 2015-09-10
GM.272.36.2015.I Ponowne ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup programu do kosztorysowania dla ZS w Jeżowem, zakup uaktualnienia dla RCEZ w Nisku oraz zakup programu Autodata Online dla ZS w Rudniku nad Sanem. 2015-09-11
GM.272.36.2015.I Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia pn: Zakup programów i uaktualnień dla szkół w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański. 2015-09-03
Ogłoszenie - najem pomieszczenia w RCEZ 2015-08-12
GM.272.36.2015.I Ogłoszenia o zamówieniu Zakup programu do kosztorysowania, zakup uaktualnienia systemu Mikrosoft Windows XP, zakup programu autodata. 2015-08-19
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 2015-08-14
GM.272.28.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina - Nowa Wieś - Przędzel. 2015-08-12
GM.272.33.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego. 2015-07-31
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Jarocin 2015-07-20
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Szyperki 2015-07-20
GM.272.27.2015.i ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski - Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska - Harasiuki. 2015-07-24
GM.272.32.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2015-07-24
GM.272.28.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina-Nowa Wieś-Przędzel. 2015-06-30
GM.272.30.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę. 2015-07-15
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 2015-05-19
GM.272.27.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski-Harasiuki. 2015-06-30
gm.272.23.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2015-07-15
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych dla uczniów. 2015-07-07
GM.272.22.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej. 2015-07-07
GM.272.22.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858-Krzeszów w m. Kusze. 2015-06-10
GM.272.23.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2015-06-23
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych. 2015-06-30
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych. 2015-06-30
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych. 2015-06-26
Informacja Starosty Niżańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków nu obszarze obrębów ewidencyjnych Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Huta Nowa Las, Łazory, jednostka ewidencyjna Hurasiuki 2015-05-25
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych. 2015-06-19
GM.272.21.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2015-06-19
GM.272.19.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego. 2015-06-12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nisko-Barce 2015-05-15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Cholewiana Góra 2015-05-15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Łazory 2015-05-15
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzecze 2015-05-22
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej dzialki położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Tanewska 2015-05-22
GM.272.20.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja staży zawodowych. 2015-06-01
GM.272.21.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2015-06-01
GM.272.19.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego. 2015-05-26
GM.272.18.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2015-05-20
GM.272.14.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-przeprowadzenie kursu prawa jazdy i kursu operatora wózka widłowego. 2015-05-22
GM.272.14.2015.I Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego. 2015-05-25
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego z dnia 9 marca 2015 r. 2015-03-10
Ogłoszenie - drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-02-13
GM.272.16.2015.I. Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. 2015-05-12
GM.272.14.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu Przeprowadzenie w ZS w Rudniku nad Sanem i ZS w Jeżowem kursów w ramach projektu. 2015-05-06
GM.272.11.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2015-05-08
GM.272.15.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2015-05-04
GM.272.13.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem. 2015-04-24
GM.272.11.20145.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie ewidencji gruntów i budynków. 2015-04-14
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2015-03-23
ON.7031.6.2015.V Zaproszenie do składania ofert-Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Niżańskiego. 2015-04-08
GM.272.10.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości położonych na obszarze m. Majdan Golczański. 2015-04-10
Informacja Starosty Niżańskiego o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Zarzecze 2015-03-20
GM.272.4.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata -Zalesie-Sójkowa w miejscowości Jata, Zalesie. 2015-03-27
GM.272.9.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora NAdzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa platformy z szybem samonośnym. 2015-03-24
GM.272.6.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Budowa platformy z szybem samonośnym. 2015-03-20
GM.272.4.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa. 2015-03-04
GM.272.5.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Budowa platformy z szybeme samonośnym w budynku SOSW w Rudniku nad Sanem. 2015-03-11
GM.272.3.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2015-03-04
GM.272.2.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2015-02-19
GM.272.1.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2015-01-22
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - Rudnik nad Sanem 2014-12-30
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowe 2014-11-27
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowe 2014-11-26
GM.272.66.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Roboty remontowe w Starostwie Powiatowym w Nisku, ul. Kościuszki 7. 2014-11-10
GM.272.67.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości położonych na obszarze miejscowości Nisko w formie operatu szacunkowego. 2014-11-10
Informacja Starosty Niżańskiego w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatów opisowo kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Wólka, Kusze, Sieraków, Derylaki 2014-10-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-09
Informacja Starosty Niżańskiego 2014-06-18
Starosta Niżański ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2014-05-08
GM.272.55.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Utworzenie bazy danych: GESUT i BDOT500. 2014-10-31
GM.272.63.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 2014-10-27
GM.272.65.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości. 2014-10-31
GM.272.61.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-wykonanie dokumentacji projektowej. 2014-10-27
GM.272.54.2014.I Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa. 2014-10-27
GM.272.61.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wykonanie dokumentacji technicznej. 2014-10-29
GM.272.62.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 2014-10-17
GM.272.61.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Trasy rowerowe w polsce Wschodniej-wykonanie dokumentacji projetowej. 2014-10-16
GM.272.55.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto. 2014-10-07
GM.272.54.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008 - 1+314. 2014-10-06
GM.272.58.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Demontaż, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z pokrycia dachowego budynku magazynowego warsztatów szkolnych. 2014-10-09
GM.272.56.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2014-10-07
Informacja Starosty Niżańskiego o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zarzeczu 2014-09-24
GM.272.53.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby założenia ksiąg wieczystych po zakończeniu scaleń. 2014-09-24
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym 2014-05-21
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym 2014-09-08
Starosta Niżański ogłasza drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2014-05-06
GM.272.52.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Konwersja baz danych opisowych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w programie VEGA do programu EWOPIS. 2014-09-11
Pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa 2014-08-12
GM.272.46.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna. 2014-09-16
GM.272.51.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 2014-09-11
GM.272.49.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości. 2014-09-11
GM.272.50.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2014-09-11
GM.272.45.2014.I ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów -Wólka Bielińska. 2014-09-10
GM.272.48.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Aktualizacja użytków rolnych zalesionych w 2010 r. 2014-09-05
GM.272.46.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna. 2014-08-25
GM.272.45.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów-Wólka Bielińska w miejscowości Ulanów, Glinianka, Wólka Bielińska wraz z przebudową przepustów. 2014-08-22
GM.272.44.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Roboty remontowe w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2. 2014-08-21
GM.272.42.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjnych. 2014-08-20
GM.272.43.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomościw formie operatu szacunkowego. 2014-08-20
GM.272.39.2014.I Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonego pn. Utworzenie baz danych: GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto 2014-08-08
GM.272.39.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem-miasto. 2014-07-21
GM.272.40.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2014-07-23
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy pasa drogi powiatowej nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska na obszarze miejscowości: Wólka Bielińska, Glinianka gmina Ulanów 2014-07-14
GM.272.37.2014.I Ogłoszenie o wyniku posępowania-Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowań specjalistycznych do RCEZ w Nisku. 2014-07-21
GM.27237.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowań specjalistycznych do RCEZ w Nisku w ramach projektu. 2014-07-08
GM.272.38.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2014-07-09
GM.272.34.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowamia-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2504R ul. kilińskiego w Rudniku nad Sanem. 2014-07-03
GM.272.36.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Dostosowanie osnowy do wymogów rozporządzenia. 2014-06-26
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego 2014-06-27
Informacja Starosty Niżańskiego o wyniku przetargu na działkę położoną w mieście Rudnik nad Sanem 2014-06-27
GM.272.35.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa. 2014-06-26
GM.272.33.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryczki gm. Harasiuki. 2014-06-25
GM.272.34.2014 ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2504R ul. Kilińskiego w Rudniku nad Sanem 2014-06-11
GM.272.32.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2014-06-25
GM.272.31.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja staży zawodowych dla uczniów. 2014-06-25
Ogłoszenie o przetragu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego. 2014-05-26
GM.272.31.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-organizacja staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu. 2014-06-12
GM.272.32.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2014-06-12
GM.272.28.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Niżańskiego. 2014-06-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-17
GM.272.28.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Niżańskiego. 2014-05-21
GM.272.26.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Dostwa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2014-05-23
GM.272.30.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentów - Program Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 2014-05-21
GM.272.29.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie uproszczonych planówurządzenia lasu. 2014-05-21
GM.272.22.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół. 2014-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. 2014-05-02
GM.272.21.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w ramach projektu. 2014-05-07
GM.272.14.2014. Ogłoszenie o wyniku postępowania II-Termomodernizacja budynków. 2014-05-13
GM.272.22.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w ramach projektu. 2014-05-07
GM.272.25.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi. 2014-05-07
GM.272.24.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Oparcowanie dokumentacji projektowej. 2014-05-06
GM.272.14.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Termomodernizacja budynków PUP i ZDP w Nisku. 2014-05-02
GM.272.20.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowaniWykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2014-04-28
GM.272.15.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup książek oraz filmów edukacyjnych w ramach projektu. 2014-04-23
GM.272.14.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Termomodernizacja budynków PUP i ZDP w w Nisku, 2014-04-08
GM.272.19.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038RMajdan Golczański - Golce wraz z przebudową przepustów. 2014-04-07
GM.272.20.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu -Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków . 2014-04-11
Ogłoszenie dotyczące udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego 2014-03-17
GM.272.17.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Dokonanie podziału nieruchomości. 2014-04-10
GM.272.15.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu Zakup książek oraz filmów edukacyjnych na potrzeby wyposażenia pracowni doradztwa zawodowego w ramach projektu. 2014-03-27
GM.272.16.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie graficzne, skład i druk albumu pt. Powiat Niżański. 2014-04-01
GM.272.5.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły. 2014-03-25
GM.272.13.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2014-03-10
GM.272.7.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości w ramach projektu. 2014-03-12
GM.272.12.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Konserwacja uszkodzonych tomów analogowych rejestrów gruntów, przechowywanych w PODGK w Nisku. 2014-03-07
PPP.241.10.2014 Zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia 2014-03-10
Zaproszenie do składania ofert - Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości położonych w formie operatu szacunkowego 2013-07-31
GM.272.11.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi powiatowej. 2014-03-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-02-20
PPP.241.9.2014 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych 2014-03-04
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej 2014-03-03
GM.272.7.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup materiałów biurowychi papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości w ramach projektu. 2014-02-21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2014-02-13
GM.272.5.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik-Pikuły. 2014-02-19
gm.272.10.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmieopinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2014-02-26
PPP.241.8.2014 Zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia 2014-02-19
GM.272.9.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Podział nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka. 2014-02-20
GM.272.8.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sorządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2014-02-20
GM.272.6.2013.I Zaproszenie do składania ofert-umieszczenie w prasie lokalnej 2 artykułów o realizowanym projekcie. 2014-02-13
Wyniki otwartego konkursu ofert 2014-01-21
GM.272.4.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego w Rzeszowie. 2014-02-13
GM.272.3.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego w Nisku. 2014-02-13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2011-12-16
PPP.241.7.2014 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów szkoleniowych (długopisy, notatniki, teczki na dokumenty) 2014-02-03
PPP.241.5.2014 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2014-01-24
PPP.241.5.2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja form doskonalenia (warsztaty, szkolenia) nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu niżańskiego w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2014-01-15
PPP.241.2.2014 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2014-01-15
PPP.241.6.2014 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług cateringowych 2014-01-16
PPP.241.3.2014 Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i papierrniczych 2014-01-10
PPP.241.4.2014 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług cateringowych 2014-01-10
GM.272.1.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2014-01-07
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 2013-12-12
PPP.241.2.2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja form doskonalenia (warsztaty, szkolenia) nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu niżańskiego w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2014-01-02
PPP.241.1.2014 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2014-01-02
GM.272.40.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu w czasie realizacji stażu zawodowego dla uczniów. 2013-06-27
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT cenowych na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2013-12-18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT cenowych na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2013-12-16
GM.272.85.2013.I Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych materiałów papierniczych do ploterów. 2013-12-30
GM.272.85.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania II-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych, specjalistycznych materiałów papierniczych do ploterów. 2013-12-30
GM.272.85.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych do ploterów. 2013-12-19
GM.272.83.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. 2013-12-17
GM.272.82.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa sprzętu komputerowego oprogramowań oraz projektorów multimedialnych na potrzeby wyposażenia pracowni doradztwa zawodowego dla szkół w ramach projektu. 2013-12-10
Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja form doskonalenia (warsztaty, szkolenia) nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu niżańskiego w ramach projektu p.n. Niżański program wspierania szkół 2013-12-16
GM.272.81.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przeprowadzenie w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy oraz kursu spawacza. 2013-12-11
GM.272.85.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych oraz specjalistycznych materiałów papierniczych do ploterów. 2013-12-04
GM.272.83.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. 2013-12-03
GM.272.77.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej. 2013-12-04
GM.272.80.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania 2-Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2013-12-05
GM.272.82.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań oraz projektów multimedialnych w ramach projektu. 2013-11-28
GM.272.80.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2013-12-04
GM.272.81.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przeprowadzenie w ZS w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy oraz kursu spawacza. 2013-11-25
GM.272.77.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu. 2013-11-22
GM.272.80.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2013-11-22
GM.272.78.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania 2013-11-25
GM.272.79.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa sprzeętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2013-11-26
GM.272.79.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2013-11-08
GM.272.78.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej. 2013-11-08
GM.272.73.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby wyposażenia pracowni zawodowych w RCEZ w ramach projektu. 2013-11-14
GM.272.68.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Udzielenie kredytu w wysokości 2.440.000 złotych. 2013-10-30
GM.272.75.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk. 2013-11-05
GM.272.74.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja praktyk zawodowych. 2013-11-05
GM.272.76.2013.I Zaproszenie do składania ofertSporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 2013-11-04
GM.272.66.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2013-10-31
GM.272.73.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa pomocy dydaktycznych. 2013-10-25
GM.272.75.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk. 2013-10-25
GM.272.74.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja praktyk zawodowych. 2013-10-25
GM.272.68.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie kredytu w wysokości 2.440.000 złotych. 2013-10-15
GM.272.71.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celó prawnych nieruchomościSkarbu Państwa. 2013-10-17
GM.272.72.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie geodezyjne i kartograficzne dotyczące wydzielenia gruntu w związku z realizacją roszczeń do części nieruchomości. 2013-10-17
GM.272.70.2013.I ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowań administracyjnych. 2013-10-15
GM.272.69.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Aktualizacja użytków rolnych zalesionych w 2008 r. 2013-10-15
GM.272.65.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny. 2013-10-14
GM.272.62.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa drogi powiatowej Rudnik-Kończyce. 2013-10-10
GM.272.66.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2013-09-27
GM.272.60.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup środków czystości w ramach projektu. 2013-10-08
GM.272.65.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny. 2013-09-24
GM.272.67.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. 2013-10-02
GM.272.63.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 2013-10-02
GM.272.64.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowania administracyjnego. 2013-09-27
GM.272.62.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik - Kończyce o dł. 1200 mb. 2013-09-20
GM.272.61.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości. 2013-09-27
GM.272.29.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-05-17
GM.272.60.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup Środków czystości w ramach projektu. 2013-09-20
GM.272.59.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczuch oraz środków czystości w ramach projektu. 2013-09-18
GM.272.58.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania -Świadczenie usług pocztowych. 2013-09-12
GM.272.59.2013.i Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych oraz środków czystości w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-09-04
GM.272.57.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania na potrzeby wyposażenia pracowni. 2013-09-05
GM.272.58.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2013-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1045R Janów Lubelski - Harasiuki 2013-08-16
GM.272.57.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa pomocy dydaktycznych oraz oprogramowań w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-08-22
GM.272.50.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz platformą edukacyjną. 2013-08-13
GM.272.51.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg oraz ich parkowania. 2013-08-13
GM.272.52.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R. 2013-08-09
GM.272.52.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem - Kończyce. 2013-07-19
GM.272.51.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiegooraz ich parkowania. 2013-07-24
GM.272.53.2013.I Zaproszenie do składania ofert - Wymiana ogrodzenia. 2013-07-19
GM.272.50.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platformą do dwóch szkół oraz przeprowadzenie szkoleń. 2013-07-12
GM.272.47.2013.I. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja stażu zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn: podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-07-19
GM.272.48.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-07-19
GM.272.44.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej. 2013-07-16
GM.272.49.2013.I. Zaproszenie do składania ofert - Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2013-07-11
GM.272.46.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska. 2013-07-08
GM.272.48.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-07-04
GM.272.47.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja stażu zawodowego w ramach projektu podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-07-04
GM.272.45.2013.I Zaproszenie do składania ofert Wymiana ogrodzenia na posesji przy ul. paderewskiego 4. 2013-07-04
GM.272.44.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik wraz z mostem na rzece San. 2013-06-28
GM.272.42.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wymiana ogrodzenia na posesji przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku. 2013-06-26
GM.272.36.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane i wyposażenie obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Niżańskiego. 2013-06-20
GM.272.41.2013.I ZAproszenie do składania ofert-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie miejscowości Łazory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-06-26
GM.272.39.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja stażu zawodowego. 2013-06-27
GM.272.38.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik - Kończyce. 2013-06-26
GM.272.40.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu -Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2013-06-18
GM.272.39.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja stażu zawodowego dla uczniów. 2013-06-18
GM.272.35.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2013-06-19
GM.272.38.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej. 2013-06-13
GM.272.31.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego. 2013-06-12
GM.272.35.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestoeskiego przy realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego. 2013-06-03
GM.272.36.2013.IOgłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane i wyposażenie obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Niżańskiego. 2013-05-29
GM.272.27.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania II-Dostawa komputerów oraz oprogramowania. 2013-06-12
GM.272.37.2013.I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH. 2013-06-06
GM.272.34.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Dostawa 17 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 2013-05-29
GM.272.31.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego. 2013-05-22
GM.272.29.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem. 2013-05-28
GM.272.27.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa komputerów oraz oprogramowania. 2013-05-24
GM.272.26.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych. 2013-05-24
GM.272.30.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu. 2013-05-21
GM.272.22.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki. 2013-05-15
GM.272.25.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2013-05-15
GM.272.24.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych oraz specjalistycznych materiałów papierniczych do ploterów. 2013-05-16
Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-05-08
GM.272.21.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2013-05-08
GM.272.24.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i materiałów papierniczych do ploterów. 2013-04-29
GM.272.26.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-04-30
GM.272.25.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2013-04-30
GM.272.22.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki. 2013-04-16
GM.272.18.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś. 2013-04-23
GM.272.17.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Groble-Krzywdy. 2013-04-19
GM.272.15.2013.I. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Groble - krzywdy wraz z przebudową przepustów. 2013-04-18
GM.272.21.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Zdziary i kopki. 2013-04-12
GM.272.19.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Druk publikacji pn: Straże Pożarne w Powiecie Niżańskim. 2013-04-12
GM.272.20.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ks. S. Staszica w Jeżowem 2013-04-12
GM.272.18.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś. 2013-03-27
GM.272.17.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083 Groble Krzywdy. 2013-03-27
GM.272.15.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej nr 1038R Groble-Krzywdy. 2013-03-26
GM.272.20.2013.I. Ogłoszenie o zamówieniu Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława staszica w Jeżowem. 2013-03-28
GM.272.19.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Druk publikacji pn: Straże Pożarne w Powiecie Niżańskim. 2013-03-28
GM.272.9.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej. 2013-03-21
GM.272.13.2013.I. Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2013-03-19
GM.272.12.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie podziału nieruchomości - działki nr 8015. 2013-03-15
GM.272.11.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2013-03-14
GM.272.9.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Rudnik - Pikuły. 2013-02-19
GM.272.10.2013.I Zaproszenie do składania ofert Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2013-03-04
GM.272.7.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-03-05
GM.272.3.2013.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa platform z szybem samonośnym. 2013-02-28
GM.272.7.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-02-19
GM.272.8.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowań administracyjnych. 2013-02-19
GM.272.2.2013 Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 2013-02-13
GM.272.3.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu budowa platform z szybem samonośnym w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem. 2013-01-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-01-31
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert 2013-01-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2013-01-25
GM.272.6.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 2013-02-11
GM.272.4.2013.I Zaproszenie do składania ofert Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowania administracyjnego oraz aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków. 2013-02-06
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby ZDP w Nisku 2013-01-29
GM.272.2.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi. 2013-01-29
GM.272.1.2013.I Dostawa podnośników diagnostycznych oraz tabletów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2013-01-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę paliw płynnych dla ZDP w Nisku 2013-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach 2013-01-16
Sprzedaż drzew z pasów drogowych 2013-01-10
Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w komisji konkursowej 2012-12-13
GM.272.62.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania II-Wykonanie ewidencji gruntów i budynków. 2012-12-20
GM.272.72.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych. 2012-12-20
GM.272.62.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Domostawa i Krzeszów Osada. 2012-12-17
GM.272.72.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych. 2012-12-11
Dostawa przepustów betonowych dla ZDP w Nisku 2012-12-17
Dostawa barier mostowych i poręczy dla pieszych dla ZDP w Nisku 2012-12-07
GM.272.70.2012.I Zaproszenie do składania ofert - umieszczenie w prasie lokalnej artykułu o realizowanym projekcie. 2012-12-11
GM.272.67.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup samochodu osobowo-towarowego dla ZDP. 2012-12-12
Dostawa przepustów drogowych betonowych dla ZDP w Nisku 2012-12-05
GM.272.62.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidejncyjnych Domostawa i Krzeszów Osada wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej. 2012-12-03
Dostawa rur stalowych do znaków drogowych 2012-12-03
GM.272.67.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu -Zakup samochodu osobowo-towarowego. 2012-11-27
Zaproszenie do składania ofert-Remont pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Nisku.. 2012-12-04
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby ZDP 2012-11-29
GM.272.61.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa materiałów dydaktycznych. 2012-11-29
GM.272.58.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania 2012-11-20
GM.272.61.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów dydaktycznych. 2012-11-15
GM.272.45.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania- Udzielenie kredytu. 2012-11-02
GM.272.55.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowani-Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych. 2012-11-09
GM.272.58.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn: podkarpacie stawia na zawodowców. 2012-11-02
GM.272.57.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna praktyk. 2012-11-07
GM.272.56.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja praktyk zawodowych. 2012-11-07
GM.272.55.2012.I -Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych. 2012-10-26
GM.272.57.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji szkolnegoopiekuna praktyk. 2012-10-26
GM.272.56.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja praktyk zawodowych. 2012-10-26
GM.272.45.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie kredytu dla Powiatu Niżańskiego. 2012-09-12
GM.272.49.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania. 2012-10-18
GM.272.52.2012.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonaklności z załacznikami. 2012-10-16
GM.272.49.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 2012-09-20
GM.272.46.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 2012-09-28
GM.272.44.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opieka psychologiczna oraz opieka pedagogiczna dla uczniów ZS w Rudniku nas Sanem w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2012-09-14
GM.272.46.2012. Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych. 2012-09-11
Ogłoszenie o zamówieniu-Opieka psychologiczna oraz opieka pedagogiczna dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad sanem w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 2012-08-24
GM.272.43.2012.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, dla RCEZ w Nisku. 2012-08-21
GM.272.42.2012.I Zaproszenie do składania ofert-Druk plakatów i ulotek oraz wykonanie tablic informacyjnych. 2012-08-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont drogi powiatowej Nr 107R Podolszynka Ordynacka - Lipiny. 2012-08-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2012-08-08
ogłoszenie 2012-08-09
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont drogi powiatowej Nr 1083R relacji Groble - Krzywdy 2012-08-10
Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność bądź współwłasność Skarbu Państwa. 2012-08-07
GM.272.39.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Remont drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka-Lipiny w km 3+463 - 7+463. 2012-07-23
GM.272.37.2012.I ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi powiatowej Nr 1083R relacji Groble - Krzywdy 2012-07-19
GM.272.38.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2012-07-20
GM.272.35.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Organizacja stażu zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2012-07-25
GM.272.35.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja stażu zawodowego - II 2012-07-12
GM.272.30.2012.I - Ogłoszenie o wyniku postępowania - Organizacja stażu zawodowego. 2012-07-12
GM.272.31.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu. 2012-07-12
GM.272.27.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w SOSW w Rudniku nad Sanem. 2012-07-06
GM.272.32.2012.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców. 2012-07-05
GM.272.31.2012.I Ogłoszenie o zamówieniuPełnienie funkcji opiekuna stażu. 2012-07-02
GM.272.30.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja stażu zawodowego dla uczniów. 2012-07-02
GM.272.27.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w SOSW w Rudniku nad Sanem. 2012-06-19
GM.272.28.2012.I Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej. 2012-06-27
Informacja Starosty Niżańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Harasiuki, jednostka ewidencyjna Harasiuki 2012-06-19
GM.272.29.2012.I Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Gminy Harasiuki. 2012-06-22
GM.272.22.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa systemu klimatyzacji w budynku Starostwa 2012-06-18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym /Sieraków/ 2012-05-31
Informacja o wydaniu decyzji K-12/2012 Auto-West 2012-05-16
GM.272.23.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. 2012-06-05
GM.272.23.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. 2012-05-17
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2012-04-25
GM.272.22.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa systemu klimatyzacji. 2012-05-14
GM.272.18.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa systemu klimatyzacji. 2012-05-11
GM.272.17.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania Remont dróg powiatowych. 2012-05-08
GM.272.20.2012 Zaproszenie do składania ofert Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. 2012-04-24
GM.272.21.2012.I Zaproszenie do składania ofert Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. 2012-04-25
GM.272.17.2012 Remont dróg powiatowych. 2012-04-12
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowej. 2012-04-25
GM.272.18.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych. 2012-04-12
GM.272.19.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie typu diodowo-solarnego terenu wokół obiektów . 2012-04-13
Informacja o wydaniu pozwolenia na wniosek P.W. DREWNO-HURT 2012-03-26
GM.272.14.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowych. 2012-04-06
GM.272.15.2012.I. Zaproszenie do składania ofert-Dostawa kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2012-04-04
GM.272.12.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Opracowanie dok. projektowej dla inwestycji: Termomodernizacja bud. użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego. 2012-03-30
GM.272.14.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni gazowych. 2012-03-20
GM.272.12.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego. 2012-03-09
GM.272.3.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin-Władysławów wraz z mostem na rzece Gilówka. 2012-03-06
GM.272.8.2012.I Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej. 2012-03-06
GM.272.6.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych. Termin składania ofert: 12.03.2012 r. do godz. 10:45 2012-02-24
GM.272.3.2012.I Ogłoszenie ozamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin-Władysławów wraz z mostem na rzece Gilówka. 2012-02-07
GM.272.1.2012.I Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku. 2012-02-16
GM.272.4.2012 Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2012-02-15
GM.272.2.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek. 2012-02-15
Informacja o wydaniu decyzji na wniosek ARMATOORA S.A. 2012-01-27
GM.272.1.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku. 2012-01-24
GM.272.2.2011.I Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek. 2012-01-27
Dostawa rur stalowych do znaków drogowych 2011-12-12
Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Dostawę paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-12-02
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa paliw na potzreby Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach" 2011-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku" 2011-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa paliw na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Harasiukach" 2011-11-24
"Sprzedaż drzew z pasów drogowych" 2011-11-17
Remont zjazdów na ul. Słonecznej w Nisku 2011-11-02
Remont zjazdów na ul. Słonecznej w Nisku 2011-10-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 2011-10-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania na. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 2011-10-10
Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych Powiatu Niżańskiego 2011-10-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania Remont drogi 1076R Bieliny - Rudnik nad Sanem 2011-09-27
"Dostawa rur stalowych do znaków drogowych" 2011-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 2011-09-22
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2011-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku. 2011-09-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa soli drogowej 2011-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu 2011-09-07
Informacja Starosty Niżańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiążanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Nowa Wieś 2011-12-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania-zakup dla SOSW samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 2011-12-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi. 2011-12-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów. 2011-12-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2011-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu-zakup dla SOSW w Rudniku nad Sanem 9-osobowego samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 2011-12-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-11-22
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drgę powiatową. 2011-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. 2011-12-01
Ogłoszenie o zamówieniu-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego. 2011-12-01
ogłoszenie o wyniku postępowania-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków. 2011-11-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania-dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych. 2011-11-29
ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałóweksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2011-11-29
Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś jednostka ewidencyjna Nisko - obszar wiejski, Rogóźnia jednostka ewidencyjna Harasiuki. 2011-11-17
Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu. 2011-11-17
Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2011-11-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych do uregulowania własności 2011-10-28
Zaproszenie do skladania ofert-Termorenowacja wymiana stolarki okiennej na energooszczędną w budynku Zarządu Dróg Powiatowych i budynku RCEZ w Nisku. 2011-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu-ubezpieczenie majątku i innych interesów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego z wyłączeniem SPZZOZ w Nisku. 2011-10-03
Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane w obiektach LO w Nisku cz.II. 2011-09-21
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku. 2011-09-28
Zaproszenie do składania ofert-Remont drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku-II. 2011-09-22
Zaproszenie do składania ofert-opracowanie dokumentacji projektowej. 2011-09-19
Zaproszenie do składania ofert - Remont drogi powiatowej Nr 1057R Ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku. 2011-09-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-09-07
Zaproszenie do składania ofert-opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. 2011-09-06
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Malowanie pomieszczeń w budynku LO w Nisku. 2011-09-05
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Świadczenie usług usuwania pojazd.ów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2011-09-02
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku. 2011-08-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania- Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2011-08-26
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont dróg powiatowych. 2011-08-26
Dostawa soli drogowej 300 ton 2011-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-08-25
"Zakup kruszywa 180t." 2011-08-25
Opracowanie dokumentacji projektowej 2011-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu-Malowanie pomieszczeń w budynku LO w Nisku. II 2011-08-16
"Zakup kruszywa 180 ton" 2011-08-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont dróg powiatowych 2011-07-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania- Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów-Podolszynka Ordynacka w km 9+477 2011-07-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1062R Ulanów – Podolszynka Ordynacka w km 9+477 2011-07-11
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej 2011-08-09
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg powiatowych 2011-08-08
Ogłoszenie o zamówieniu-Malowanie pomieszczeń w budynku LO w Nisku II. 2011-08-16
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Malowanie pomieszczeń w budynku LO w Nisku. 2011-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu-świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania. 2011-08-12
Zakup kruszywa 2011-08-11
"Dostawa masy mineralno - asfaltowej" 2011-08-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-08-04
Dostawa znaków drogowych w ilości 300m, o grubości scianki min. 2,9mm i srednicy 48,3 mm 2011-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu-Malowanie pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 2011-07-26
Wykonanie i montaż balustrad stalowych szczeblinkowych U-11a w ilości 24m oraz 4m poręczy dla pieszych w miejscowości Rudnik nad Sanem 2011-07-25
Zaproszenie do składania ofert-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1019R ul. Ługowa w Zarzeczu. 2011-07-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2011-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane w obiektach LO w Nisku część II. 2011-07-21
Wykonanie remontów dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego 2011-07-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Roboty izolacyjne budynków SOSW w Rudniku nad Sanem. 2011-07-19
Dostawa znaków drogowych 2011-07-13
Zaproszenie do składania ofert-umieszczenie w prasie lokalnej artykułu o realizowanym projekcie Nasza młodzież - nasza przyszłość. 2011-07-12
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont dróg powiatowych 2011-07-08
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zaprasza 2011-07-07
"Opracowanie dokumentacji projektowej" 2011-06-28
"Dostawa rur stalowych do znaków drogowych" 2011-06-14
"Wykonanie balustrad stalowych" 2011-06-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2011-02-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i bezpłatne użyczenie 2010-11-18
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Chopina 2010-09-17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej 2011-02-25
Ogłoszenie o wynikach postępowania konkursowego na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania w 2011 r. 2011-03-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. 2011-05-05
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego. 2011-06-28
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego.. 2011-06-06
Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 2011-07-07
Ogłoszenie o zamówieniu roboty izolacyjne budynków SOSW w Rudniku nad Sanem. 2011-06-30
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów -Podolszynka Ordynacka. 2011-07-13
Zaproszenie do składania ofert-dostawa kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-06-09
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 2011-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1062R Ulanów - Podolszynka Ordynacka w km 9+477 2011-06-22
Zaproszenie do składania ofert-zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszenia. 2011-06-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1070R. 2011-06-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowej na przeb. drogi powiatowej Nr 1069R. 2011-06-06
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Powiatu Niżańskiego. 2011-06-06
Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 1043R Mule-Golce. 2011-06-01
Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Powiatu Niżańskiego. 2011-05-24
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 2011-05-27
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej - zatwierdzenie ofert 2010-04-06
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej - zmiana w wysokości środków. 2010-02-23
KOMUNIKAT - ćwiczenia pk SAN 2009 2009-06-17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do szpitala mającego prosektorium na obszarze Miasta Niska, celem ustalenia przyczyny zgonu 2011-01-19
O G Ł O S Z E N I E - w sprawie przystąpienia do realizacji „programu wyrównywania różnic między regionami II” 2009-06-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R od drogi Nr 858 Krzeszów 2011-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś. 2011-05-19
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zaprasza 2011-05-10
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku ogłasza: 2011-04-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i remont dróg powiatowych. 2011-05-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Niżańskiego. 2011-05-16
Ogłoszenie o zamówieniu - wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Niżańskiego. 2011-04-28
Ogłoszenie o wyniku postępowania - remont dróg powiatowych. 2011-04-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania- remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i remont dróg powiatowych. 2011-04-21
Zaproszenie do składania ofert - Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej promującej projekt Nasza młodzież - nasza przyszłość. 2011-03-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na realizację zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Sokale Wieś od km 3+913 do km 5+300 (1387 m) oraz od km 6+800 do km 7+655 (855 m). 2010-09-21
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa i olejów dla Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach ( ZDP w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15 ). 2010-12-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokpiarek. UWAGA! Odp. na zapytania. 2011-02-25
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C. 2011-04-11
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont dróg powiatowych: Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś. Zadanie Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce. 2011-04-11
Zaproszenie do składania ofert-dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne, dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dostawa materiałów biurowych i papierniczych i dostawa pomocy dydaktycznych. 2011-04-14
Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie przetagu nieograniczonego. 2011-03-21
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego 2011-03-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-03-22
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko ds. planowania, utrzymania i gospodarowania mieniem oraz bhp i p. poż. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2010-12-23
Ogłoszenie o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku 2010-12-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania-dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych. 2011-03-15
Zaproszenie do składania ofert-Zakup 3 zestawów programu CorelDRAWGraphics Suite X5 Edu Licencja na 1 stanowisko wraz z nośnikami instalacyjnymi. 2011-03-11
Zaproszenie do składania ofert-dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne tj. 37 szt. słowników w związku z realizacją projektu Nasza młodzież - nasza przyszłośc. 2011-03-11
Zaproszenie do składania ofert-umieszczenie w prasie lokalnej artykułu o realizowanym projekcie Nasza młodzież - nasza przyszłość. 2011-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2011-03-08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania, utrzymania i gospodarowania mieniem oraz bhp i p. poż. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2010-12-02
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2010-12-02
ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO 2011-02-03
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń biurowych. 2011-02-11
Zaproszenie do składania ofert - usługi przewozu osób uczestników projektu pod nazwą Nasza młodzież-nasza przyszłość. 2011-02-11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania, utrzymania i gospodarowania mieniem oraz bhp i p. poż. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2011-01-07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2011-01-07
Stanowisko Dyrektora ZDP 2010-12-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania - na dostawę paliwa i gazu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2010-12-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - na dostawę paliwa i olejów dla Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach (ZDP w Nisku) 2010-12-23
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa i gazu dla Zarzadu Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul Rudnicka 15. 2010-12-15
Zaproszenie do składania ofert - na dostawę materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z informatyki, dostawę materiałów papierniczych i biurowych w ramach realizowanego projektu „NASZA MŁODZIEŻ – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 2010-12-10
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa w roku 2011 paliwa bezołowiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-12-01
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek 2010-11-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa energii elektrycznej 2010-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2010-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek. 2010-11-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania - prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ-NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 2010-12-20
Zaproszenie do składania ofert-dostawa materiałów dydaktycznych. UWAGA ZMIANA. 2010-12-20
Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu Nasza młodzież-nasza przyszłość 2010-12-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania-prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych Nasza młodzież - nasza przyszłość. 2010-12-01
Ogłoszenie o wyniku postępowania-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Racławice i Wolina. 2010-11-26
Nabór na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2010-11-18
Zaproszenie do składania ofert-dostawa urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w ramach projektu Nasza młodzież - nasza przyszłość 2010-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Sokale Wieś od km 3+913 do km 5+300 ( 1387 m ) oraz od km 6+800 do km 7+655 ( 855 m ). 2010-11-04
Zaproszenie do składania ofert-usługi przewozu osób uczestników projektu Nasza Młodzież-Nasza Przyszłość. 2010-11-25
Zaproszenie do składania ofert-na dostawę materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych, urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w związku z realizacją projektu NASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 2010-11-19
Zaproszenie do składania ofert-usługi przewozu osób uczestników projektu Nasza Młodzież - Nasza Przyszłość. UWAGA ZMIANA. 2010-11-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania-termorenowacja wymiana stolarki okiennej. 2010-11-16
Nabór na wolne stanowisko ds. planowania, utrzymania i gospodarowania mieniem oraz bhp i p. poż. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku. 2010-11-18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Sokale wieś od km 3+913 do km 5+300 oraz od km 6+800 do km 7+655. 2010-09-30
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonioe zima 2010-2011. 2010-10-15
Zaproszenie do składania ofert-świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. UWAGA ZMIANA! 2010-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków. 2010-11-05
Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzebyStarostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu. UWAGA ZMIANA! 2010-11-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont chodnika i drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe-Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe - Nowy Nart. 2010-11-04
Zaproszenie do składania ofert-dostawa kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu-termorenowacja wymiana stolarki okiennej RCEZ w Nisku. 2010-10-25
Zaproszenie do składania ofert-na dostawę mat.papierniczych, środków czystości,oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w związku z realizacją projektu 2010-10-29
Zaproszenie do składania ofert-przeprowadzenie zajęć z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ranmach projektu 2010-10-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania-prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ-NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 2010-10-27
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Paderewskiego 2010-10-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Termorenowacja wymiana stolarki okiennej na energooszczędną. 2010-10-19
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont chodnika i drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe-Nowy Nart (Naprawa uszkodzeń drogi w wyniku powodzi 2010). 2010-10-08
ogłoszenie o zamówieniu-prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 2010-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu dla Powiatu Niżańskiego 2010-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I 2010-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu -Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulKościuszki 7 i budynku dydaktycznym RCEZ w Nisku. 2010-09-24
Ogłoszenie o wyniku postępowania-roboty budowlane w obiektach LO w Rudniku nad Sanem - część III. 2010-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont chodnika i drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe-Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe-Nowy Nart (naprawa uszkodzeń drogi w wyniku powodzi w 2010 roku). 2010-09-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: zad 1 Remont drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy od km 0+004 do km 1+749 i od km 2+795 do km 3+233 oraz zad. 2 remont drogi powiatowej Nr 1041R Zdziary - Huta Krzeszowska od km 15+430 do km 15+630 i o 2010-09-20
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-09-13
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych 2010-09-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-09-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I 2010-09-08
Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie wniosku składanego do funduszy unijnych pn: Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej budynków w Nisku przy Pl. Wolności 2 i 3 2010-09-03
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1038 R Majdan Golczański - Golce na docinku Sokale wieś od km 3+913 do km 5+300 ( 1387 m ) oraz od km 6+800 do km 7+655 ( 855 m ). 2010-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont mostu na rzece Rudnia w miejscowości Rudnik nad Sanem w ciągu drogi powiatowej Nr 1080R. 2010-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-08-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki 2010-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I 2010-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki 2010-08-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania - udzielenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł. 2010-09-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - remont drogi powiatowej ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem. 2010-09-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont mostu na rzece Rudnia w miejscowości Rudnik nad Sanem. 2010-09-20
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki 2010-09-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki 2010-09-10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Zad. 1 ,,Remont drogi powiatowej Nr 1047 R Huta Krzeszowska - Ciosmy od km 0+004 do km 1+749 i od km 2+795 do km 3+233 oraz Zad. 2 ,,Remont drogi powiatowej Nr 1041 R Zdziary - Huta Krzeszowska o 2010-09-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem 2010-09-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R i projektu technicznego na sprężenie mostu na rzece San w Ulanowie 2010-08-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem 2010-08-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Adaptacja - aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin - Władysławów oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Gilówka 2010-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Droga Nr 1079R - ulica Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem 2010-09-10
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2010-09-10
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-07-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2010-08-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem 2010-08-06
Zaproszenie do składania ofert - Remont przepustu żelbetowego rurowego 3x125 z przyczółkami w ciągu drogi powiatowej Nr 1086R w miejscowości Cholewiana Góra 2010-08-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku -część I 2010-08-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-08-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-08-03
Zaproszenie do skłądania ofert - Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych i informacyjnych. 2010-07-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-07-29
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem 2010-07-28
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Zad. 1 ,,Remont drogi powiatowej Nr 1047 R Huta Krzeszowska - Ciosmy od km 0+004 do km 1+749 i od km 2+795 do km 3+233 2010-07-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem UWAGA!!!! ZMIANA!!!! 2010-07-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-07-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2010-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R i projektu technicznego na sprężenie mostu na rzece San w Ulanowie 2010-07-20
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-07-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania- Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2010-07-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykonanie elewacji stołówki internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie placu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - część I 2010-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku 2010-07-15
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz środków czystości 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin - Władysławów oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Gilówka 2010-07-13
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-07-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin - Władysławów 2010-06-28
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do regulacji stanu prawnego działek Powiatu Niżańskiego 2010-07-14
Zaproszenie do składania ofert - Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jeżowem 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie elewacji stołówki internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz środków czystości 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont łazienek w budynek internatu RCEZ w Nisku 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-07-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. dostawa paliwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku-Racławice, ul. Rudnicka 15. 2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15. 2010-07-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego 2010-07-14
Przetarg nieograniczony na dostawę paliw i olejów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15 i Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach. 2010-07-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zima 2009 - 2010 2010-07-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego. 2010-07-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. dostawa paliwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, u. Rudnicka 15. 2010-07-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowych na remont dróg powiatowych 2010-06-11
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w m. Nisko od km 1+445 do 1+505 2010-06-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś 2010-06-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu 2010-06-21
Zaproszenie do składania ofert - Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jeżowem 2010-06-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz środków czystości 2010-06-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 1070 R Bieliny - Nowa Wieś 2010-06-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-06-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont róg powiatowych 2010-06-09
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie obrębów ewidencyjnych : Golce, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Szwedy oraz Szyperki 2010-06-02
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051 R ul. Osiedle w Nisku od km 0+014 do km 0+385 2010-06-01
Zaproszenie do składania ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2010-05-27
Zaproszenie do składania ofert - 2010-05-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg powiatowych 2010-05-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Opracowanie map zasadniczych 2010-05-20
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowych na remont dróg powiatowych 2010-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2010-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051 R ul. Osiedle i ul. Sopocka w m. Nisko od km 1+445 do 1+505 2010-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-05-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051R ul.Osiedle w Nisku od km 0+014 do km 0+385 2010-04-29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów czastkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego 2010-04-22
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU NIŻAŃSKIIEGO. 2010-03-23
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew z pasów drogowych ZDP w Nisku 2010-03-19
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa i olejów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15 i Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach 2009-12-24
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym w ukladzie 2000 dla obszaru dróg powiatowych o łącznej długości 22 450 m 2010-04-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku - etap II 2010-02-19
Zaproszenie do składania ofert-aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1086R. 2009-12-30
Zaproszenie do składania ofert-przygotowanie dokumentacji do procedury preselekcji dla osi priorytetowej 2.1., schemat b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla n/w projektu: pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R 2010-01-04
Zaproszenie do składania ofert-dostawa w roku 2010 paliwa bezołowiowego. 2009-12-15
Ogłoszenie o wyniku postępowania-dostawa energii elektrycznej. 2009-12-15
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów 2009-11-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. 2009-11-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2009-09-29
Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku. 2009-07-14
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zima 2009-2010. 2009-10-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1073R Kustrawa-Bystre od km0+012 do km 0+320 2009-09-29
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre od km 0+012 do km 0+320 2009-09-03
zaproszenie do składania ofert-wykonanie projektu technicznego na remont drogi powiatowej. 2009-07-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej. 2009-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu 2009-10-07
Zaproszenie do składania ofert-budowa chodnika w ciągudrogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w Nisku. 2009-09-28
Zaproszenie do składania ofert- System osłony przeciwosuwiskowej SOPO. 2009-09-25
Zaproszenie do składania ofert-remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w m. Bieliny. 2009-09-18
Zaproszenie do składania ofert-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku. 2009-09-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej. 2009-09-15
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont chodnika w miejscowości Bieliniec przy drodze powiatowej. 2009-09-14
Zaproszenie do składania ofert-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników na terenie gminy Ulanów. 2009-09-11
Zawiadomiemie o unieważnieniu postępowania-świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2009-09-10
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R w Nisku. 2009-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu-Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2009-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa chodnika w m. Bieliniec przy drodze powiatowej Nr 1062R Ulanów - Podolszynka. 2009-08-11
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2009-08-31
Nabór - Doradca ds. osób niepełnosprawnych 2009-08-03
Ogłoszenie o zamówieniu-świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. 2009-08-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy 2009-08-17
Zaproszenie do składania ofert-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-08-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w m. Nisko. 2009-08-13
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy. 2009-07-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R od drogi Nr 863 Tarnogóra. 2009-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R od drogi Nr 863-Tarnogóra. 2009-08-06
Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R od drogi Nr 863 - Tarnogóra. 2009-07-10
Zaproszenie do składania ofert-rozbiórka budynku garażowego przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku. 2009-07-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-07-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont budynku LO w Rudniku nad Sanem. 2009-07-07
Zaproszenie do składania ofert - opracowanie systemu osłony przeciw osuwiskowej SOPO 2009-07-03
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R w Nisku 2009-07-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2009-06-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Ulanowie. 2009-06-26
Zaproszenie do składania ofert-utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2009-06-23
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2009-06-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2009-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu. 2009-06-17
Informacja o wyniku przetargu - Rudnik garaże 2009-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostarczenie masy mineralno asfaltowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2009-05-22
Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawe masy mineralno-asfaltowej do remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatu niżańskiego. 2009-06-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania-dostawa dokumentów komunikacyjnych 2009-06-10
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Ulanowie 2009-05-27
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane w obiektach RCEZ w Nisku z termomodernizacją oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2009-06-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont dróg powiatowych na terenie gmin-Jarocin Nr 1037R, Jeżowe Nr 1085R, Rudnik nad Sanem Nr 1060R. - II 2009-05-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. 2009-05-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach RCEZ w Nisku z termomodernizacją oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2009-05-06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2009-04-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu niżańskiego. 2009-04-17
Przetarg pisemny na sprzedaż drzew z pasów drogowych ZDP w Nisku 2009-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu-remont dróg powiatowych na terenie gmin-Jarocin, Jeżowe, Rudnik nad Sanem - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II 2009-04-27
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa chodnika na ulicy Długiej w Nisku w km 0+020 do km 1+693. 2009-04-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont dróg powiatowych na terenie gmin-Jarocin, Jeżowe, Rudnik nad Sanem. 2009-04-27
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa drogi powiatowej. 2009-03-27
Nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. planowania, utrzymania i gospodarowania mieniem oraz bhp i p. poż. 2009-12-03
nabór G 2009-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu-budowa chodnika na ulicy Długiej w Nisku. 2009-04-02
Ogłoszenie o wyniku postępowania-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej. 2009-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Nisku. 2009-04-03
Ogłoszenie o wyniku postępowania-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-03-26
nabór F 2009-02-02
Ogłoszenie o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości. 2009-03-03
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2009-01-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-01-21
Ogłoszenie o wyniku ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2008-12-11
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2008-11-04
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż części nieruchomości 2008-10-23
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości. 2008-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drzew z pasów drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku. 2009-03-09
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa dróg powiatowych Jarocin-Ulanów-Rudnik o dł. 10 077,50 mb. 2009-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1059R od drogi Krajowej Nr 77 Przędzel. 2009-03-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego. 2009-03-05
Ogłoszenie o zamówieniu-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-03-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania-dokumentacja projektowa Groble-Krzywdy. 2009-03-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania-opracowanie dokumentacji projektowej ul. Osiedle i ul. Sopocka. 2009-03-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Jeżowem. 2009-03-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-03-02
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Nisku. 2009-03-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania-opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Nisko. 2009-03-05
Informacja o wynikach przeprowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku naboru kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obsługi finansowo - ksiegowej oraz spraw pracowniczych 2008-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1083 Groble-Krzywdy. 2009-03-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa drogi powiatowej Jeżowe-Wola Raniżowska. 2009-03-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa dróg powiatowych Jarocin-Ulanów-Rudnik o dł. 10 077,50 mb. 2009-02-03
Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Jeżowem. 2009-02-06
Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Nisko. 2009-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Jeżowe - Wola RAniżowska o dł. 10 121,91 mb. 2009-02-02
Ogłoszenie o zamówieniu-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-02-16
ogłoszenie o zamówieniu- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2009-02-13
Ogłoszenie o wyniku postepowania - na dostawę paliw i olejów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15 i Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach. 2008-12-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania-świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2008-11-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Przędzel. 2008-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu-świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku. 2008-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Przędzel wchodzący w skład jednostki ewidencyjnej Rudnik. 2008-11-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania-ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. 2008-10-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania-ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. 2008-10-30
wynik naboru 2008-09-26
informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego 2008-10-15
Ogłoszenie o wyniku postępowania - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zima 2008-2009 2008-10-24
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wymiana stolarki okiennej w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem. 2008-10-24
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi finansowo-księgowej oraz spraw pracowniczych. 2008-09-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont chodników na terenie gminy Ulanów. 2008-10-17
Lista kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego 2008-09-26
Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont dróg powiatowych na terenie gminy Harasiuki. 2008-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu-ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem SPZZOZ w Nisku. 2008-10-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zima 2008-2009. 2008-10-09
nabór na stanowisko podinspektora ds gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego 2008-11-20
lista kandydatów OLR 2008-12-09
Zaproszenie do składania ofert-wyk. projektu technicznego budowy chodnika. 2008-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu-wymiana stolarki okiennnej w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem. 2008-09-25
Zaproszenie do składania ofert-opracowanie dokumentacji projektowej dla boisk przyszkolnych. 2008-09-25
Zaproszenie do składania ofert-Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego. 2008-09-25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2008-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu-Remont chodników na terenie gminy Ulanów. 2008-09-24
Zaproszenie do składania ofert-Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego. 2008-09-17
Ogłoszenie o zamówieniu-remont dróg powiatowych na terenie gminy Harasiuki 2008-09-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej Jata-Sójkowa-Zalesie. 2008-09-11
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku. 2008-09-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania-roboty budowlane w bud. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. 2008-09-01
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej w m. Kurzyna Średnia. 2008-08-29
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej na terenie gminy Jeżowe w m. Zalesie. 2008-08-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej w m. Zalesie. 2008-08-18
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku od km 0+020 do km 0+856. 2008-08-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania-projekt budowlany nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nisku. 2008-08-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania-przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku. 2008-08-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania - modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków. 2008-08-07
Ogłoszenie o zamówieniu-osuszenie i izolacja ścian zew.-fundamentowych budynku dydaktycznego oraz wymiana stolarki okiennej w budynku SOSW w Rudniku nad Sanem. 2008-08-07
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Golce-Kurzyna Średnia w m. Kurzyna Średnia. 2008-08-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania-remont drogi powiatowej Golce-Kurzyna Średnia. 2008-08-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wyk. uproszczonych planów urządzania lasów. 2008-08-07
Ogłoszenie o zamówieniu-prace projektowe rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nisku. 2008-07-31
Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokalu. 2008-06-20
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej na terenie gminy Jeżowe. 2008-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony moder. kompleksowa ewidencji gruntów i budynków. 2008-07-31
Ogłoszenie o wyniku postępowania-wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu. 2008-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku. 2008-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu-wyk. projektu technicznego kładki na rzece San. 2008-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Golce-Kurzyna Średnia. 2008-07-31
Ogłoszenie o wyniku postępowania-projekt techniczny kładki na rzece San. 2008-08-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw i olejów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15 i Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach 2008-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa i olejów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Racławice, ul. Rudnicka 15 i Obwodu Drogowo Mostowego w Harasiukach 2008-12-04