MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Wydział Architektury i Budownictwa
Liczba odwiedzin kategorii: 2570 
 

Sprawy do zrealizowania w wydziale Architektury i Budownictwa.


Wymagane procedury budowlane: strona GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO


  1. Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów dodatku mieszkaniowego
  3. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego
  4. Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
  5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
  6. Wniosek o pozwolenie na budowę