MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji
Liczba odwiedzin kategorii: 1682 
 
Sprawy do zrealizowania w wydziale Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

  1. Zmiana decyzji w sprawie wydanych aktów w związku ze zmianą poziomu wykształcenia
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański
  3. Wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  4. Wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  5. Skierowanie do kształcenia specjalnego
  6. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych – stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej
  7. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2008 w formie powierzenia lub wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki i promocji.
  8. Decyzja o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański
  9. Awans zawodowy nauczyciela