MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 2410 
 
 Nazwa pozycji Data
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Info 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 2016-02-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-01-12
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030 2016-01-12
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-01-12
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2030 2015-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2016 rok 2015-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji projektu pt. „Bank wiedzy ekonomicznej” w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 2015-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Ulanów na realizację zadania publicznego 2015-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego 2015-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030 2015-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2016 2015-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-12-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-12-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych i zmianie ich nazwy 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-11-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2015-11-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015-2025 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy i Miasta Ulanów 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Niżańskim a samorządem Rejonu Złoczowskiego obwodu Lwowskiego Republiki Ukraińskiej 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015-10-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Erasmus+ 2015-10-12
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wprowadzenia zmian Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2015-09-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-08-17
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki 2015-07-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-07-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Stalowowolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu niżańskiego 2015-07-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-07-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-07-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji PrzestrzennejR 2015-07-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w N 2015-07-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-25
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) 2015-06-17
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinanso 2015-06-17
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025 2015-06-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2015-06-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-08
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok 2015-06-08
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-05-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-04-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu 2015-04-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2015-04-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia od Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zadania dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Niżański Gimnazjum dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem 2015-04-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” 2015-03-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osob 2015-03-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizo 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok 2015-03-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów prowadzenia zadania publicznego 2015-02-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-02-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-02-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015 2015-01-30
Projekt uchwały uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025 2015-01-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko na realizację zadania publicznego 2015-01-15
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego 2015-01-15
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015 2015-01-15
Projekt uchwały uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025 2015-01-15
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-12-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014-12-23
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-23
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-12-23
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Niżańskiego i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Starosty Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Niżańskiego 2014-12-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2014-11-27