MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 6306 
 
 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr 698/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-03
Uchwała Nr 697/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-12-03
Uchwała Nr 696/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali lekcyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2014-12-03
Uchwała Nr 695/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2014-12-03
Uchwała Nr 694/2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dział 2014-12-03
Uchwała Nr 693/2014 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-12-03
Uchwała Nr 692/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-03
Uchwała Nr 691/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015 2014-12-03
Uchwała Nr 690/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015-2025 2014-12-03
Uchwała Nr 689/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-11-19
Uchwała Nr 688/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-11-19
Uchwała Nr 687/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-11-19
Uchwała Nr 686/2014 w sprawie ustalenia stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2014-11-19
Uchwała Nr 685/2014 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drog gminnych działek położonych na terenie miasta Nisko, dzielnica Warchoły 2014-11-19
Uchwała Nr 684/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-19
Uchwała Nr 683/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2014-11-19
Uchwała Nr 682/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2014-11-04
Uchwała Nr 681/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2014-11-04
Uchwała Nr 680/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-23
Uchwała Nr 679/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-10-23
Uchwała Nr 678/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-10-23
Uchwała Nr 677/2014 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek położonych przy ul. Piaskowej w Nisku 2014-10-23
Uchwała Nr 676/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-14
Uchwała Nr 675/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 - 2025 2014-10-14
Uchwała Nr 674/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pamiątek na rzecz Zespołu Szkół w Ulanowie 2014-10-14
Uchwała Nr 673/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-14
Uchwała Nr 672/2014 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2014-10-14
Uchwała Nr 671/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-14
Uchwała Nr 670/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2014-10-14
Uchwała Nr 669/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-14
Uchwała Nr 668/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-14
Uchwała Nr 667/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 666/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 665/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 664/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 663/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-13
Uchwała Nr 662/2014 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2015 rok 2014-10-13
Uchwała Nr 661/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-13
Uchwała Nr 660/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 659/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku na okres do 3 lat. 2014-10-13
Uchwała Nr 658/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 657/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 655/2014 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-10-13
Uchwała Nr 654/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku u 2014-10-13
Uchwała Nr 653/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-13
Uchwała Nr 652/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-08-28
Uchwała Nr 651/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-08-28
Uchwała Nr 650/2014 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego 2014-08-28
Uchwała Nr 649 / 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do realizacji projektu pt.: Podnoszenie umiejętności/komunikacji w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie spółpracy szkół w Europie w ra 2014-08-28
Uchwała Nr 648/2014 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2014-08-28
Uchwała Nr 647/2014 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 2014-08-26
Uchwała Nr 646/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz wyposażenia będących na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-08-18
Uchwała Nr 645/2014 w sprawie oddania w użyczenie środków trwałych oraz wyposażenia będących na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-08-18
Uchwała Nr 644/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-08-18
Uchwała Nr 643/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-08-18
Uchwała Nr 642/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-08-18
Uchwała Nr 641/2014 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2014-08-18
Uchwała Nr 640/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-08-18
Uchwała Nr 639/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2014-08-18
Uchwała Nr 638/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-08-18
Uchwała Nr 636/2014 zmianiająca uchwałę w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2014-07-15
Uchwała Nr 635/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-07-15
Uchwała Nr 634/2014 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Starosty Niżańskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2014-07-15
Uchwała Nr 633/2014 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 2014-07-15
Uchwała Nr 632/2014 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 2014-07-15
Uchwała Nr 631/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2014-07-15
Uchwała Nr 630/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-07-15
Uchwała Nr 629/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-07-07
Uchwała Nr 628/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańsiego 2014-07-07
Uchwała Nr 627/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalengo Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-07-07
Uchwała Nr 626/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-07-07
Uchwała Nr 625/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-06-27
Uchwała Nr 624/2014 w sprawie udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 623/2014 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 622/2014 w sprawie udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 621/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 620/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalengo Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 619/2014 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku będącym własnością Powiatu Niżańskiego 2014-06-27
Uchwała Nr 618/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego 2014-06-27
Uchwała Nr 617/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubigającego się o awans na stopień nauczycela mianowanego 2014-06-27
Uchwała Nr 616/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianownego 2014-06-27
Uchwała Nr 615/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego 2014-06-27
Uchwała Nr 614/2014 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego 2014-06-27
Uchwała Nr 613/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-06-12
Uchwała Nr 612/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości na okres do 3 lat 2014-06-12
Uchwała Nr 611/2014 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2014-06-12
Uchwała Nr 610/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2014-06-12
Uchwała Nr 609/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2013 rok 2014-06-12
Uchwała Nr 608/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-06-12
Uchwała Nr 607/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-05-26
Uchwała Nr 606/2014 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatu Niżańskiego 2014-05-26
Uchwała Nr 605/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-05-26
Uchwała Nr 604/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-05-26
Uchwała Nr 603/2014 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatu Niżańskiego 2014-06-26
Uchwała Nr 602/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokalu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-06-26
Uchwała Nr 601/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej 2014-05-08
Uchwała Nr 600/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2014-05-08
Uchwała Nr 599/2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości połączenia planowanych do remontu dróg gminnych, położonych na terenie miasta Nisko z drogami powiatowymi 2014-05-08
Uchwała Nr 598/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-04-28
Uchwała Nr 597/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku do programu Erasmus+ 2014-04-28
Uchwała Nr 596/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-26
Uchwała Nr 595/2014 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 2014-04-28
Uchwała Nr 594/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej i sali gimnstycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-04-28
Uchwała Nr 593/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-04-07
Uchwała Nr 592/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2014-04-07
Uchwała Nr 591/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2014-04-07
Uchwała Nr 590/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznym, dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjny, dofinansowania do zaopatrzenia w 2014-04-07
Uchwała Nr 589/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku do wykonywania zadań związanych z reazliacją pilotażowego programu pn. 2014-04-04
Uchwała Nr 588/2014 w sprawie przyjęcia procedur przyznawania i realizacji wniosków pilotażowego programu 2014-04-04
Uchwała Nr 587/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2013 rok 2014-04-04
Uchwała Nr 586/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Niżańskiego za 2013 rok 2014-04-02
Uchwała Nr 585/2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoś 2014-04-02
Uchwała Nr 584/2014 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Powiatu Niżańskiego 2014-04-02
Uchwała Nr 583/2014 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego 2014-04-02
Uchwała Nr 582/2014 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego 2014-04-02
Uchwała Nr 581/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednstce samorządu terytorialnego odrębymi ustawami na ro 2014-03-24
Uchwała Nr 580/2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawzdań budżetowych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 2014-03-24
Uchwała Nr 579/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-24
Uchwała Nr 578/2014 w sprawie wydania opinii o zliczeniu do kategorii dróg gminnych działki stanowiącej drogę położoną na terenie Zarzecza 2014-03-24
Uchwała Nr 577/2014 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2014-03-24
Uchwała Nr 579/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku w programie Komisji Europejskiej Erasmus+ 2014-03-24
Uchwała Nr 575/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku w programie Komisji Europejsiej Erasmus+ 2014-03-24
Uchwała Nr 574/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2014-03-24
Uchwała Nr 573/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku w programie Komisji Europejskiej Erasmus+ 2014-03-13
Uchwała Nr 572/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-13
Uchwała Nr 571/2014 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczenia garażowego w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2014-03-13
Uchwała Nr 570/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku a rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-03-13
Uchwała Nr 569/2014 w sprawie nieodpłatnego udosępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-03-13
Uchwała Nr 568/2014 w sprawie użyczenia sali gimnastycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 567/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-03
Uchwała Nr 566/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które będzie przewidziane dofinansowanie 2014-03-03
Uchwała Nr 565/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 564/2014 w sprawie wstępnego zaopiniowania koncepcji programowej budowy obwodnicy Stalowej Woli w ciagu DK77 2014-02-17
Uchwała Nr 563/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-02-17
Uchwała Nr 562/2014 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-02-17
Uchwała Nr 561/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do realizacji projektu pt. 2014-02-17
Uchwała Nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2014 roku 2014-02-17
Uchwała Nr 559/2014 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypdających Skarbowi Państwa od ........ z tytułu dzierżawy 2014-06-26
Uchwała Nr 558/2014 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-02-11
Uchwała Nr 557/2014 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działki stanowiącej drogę położoną na terenie osiedla Malce II w Nisku 2014-02-11
Uchwała Nr 556/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-29
Uchwała Nr 555/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jeżowem 2014-06-27
Uchwała Nr 554/2013 w sprawie użyczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 553/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2014-01-22
Uchwała Nr 552/2014 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-01-22
Uchwała Nr 551/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku piwnicy. 2014-01-22
Uchwała Nr 550/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014. 2014-01-22
Uchwała Nr 549/2014 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działani 2014-01-14
Uchwała Nr 548/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2014-01-14
Uchwała Nr 547/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2014-01-14
Uchwała Nr 546/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-14
Uchwała Nr 545/2013 w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działa 2014-01-02
Uchwała Nr 544/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 2014-01-02
Uchwała Nr 543/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latch następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 2014-01-02
Uchwała Nr 542/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któych realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 2014-01-02
Uchwała Nr 541/2013 w sprawie udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 540/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-27
Uchwała Nr 539/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2014-06-27
Uchwała Nr 538/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2014-06-27
Uchwała Nr 537/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-27
Uchwała Nr 536/2013 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierwonika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku do składania oświadczeń woli 2013-12-23
Uchwała Nr 535/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-23
Uchwała Nr 534/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2013-12-23
Uchwała Nr 533/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 532/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskigo i powiatowych osób prawnych 2013-12-23
Uchwała Nr 531/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej 2013-12-23
Uchwała Nr 530/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-23
Uchwała Nr 529/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-23
Uchwała Nr 528/2013 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-12-23
Uchwała Nr 527/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2014 roku. 2013-12-23
Uchwała Nr 526/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-10
Uchwała Nr 525/2013 w sprawie udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-12-10
Uchwała Nr 524/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2013-12-10
Uchwała Nr 523/2013 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2013-12-10
Uchwała Nr 522/2013 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2013-12-04
Uchwała Nr 521/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-04
Uchwała Nr 520/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialngo odbrębnymi ustawami na rok 2013 2013-12-04
Uchwała Nr 519/2013 w sprawie opłat za ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody 2013-12-04
Uchwała Nr 518/2013 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-27
Uchwała Nr 517/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2013-12-04
Uchwała Nr 516/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego w ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz regionalengo Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-12-04
Uchwała Nr 515/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-02
Uchwała Nr 514/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 2013-12-02
Uchwała Nr 513/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 2013-12-02
Uchwała Nr 512/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działa 2013-12-02
Uchwała Nr 511/2013 w sprawie przekazania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania j 2013-11-29
Uchwała Nr 510/2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014 2013-12-02
Uchwała Nr 509/2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2025 2013-12-02
Uchwała Nr 508/2013 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-11-29
Uchwała Nr 507/2013 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 2013-11-29
Uchwała Nr 506/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-29
Uchwała Nr 505/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-11-13
Uchwała Nr 504/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalengo Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-11-13
Uchwała Nr 503/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-13
Uchwała Nr 502/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do podpisywania i realizacji umów finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 2013-11-13
Uchwała Nr 501/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-13
Uchwała Nr 500/2013 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2014-06-30
Uchwała Nr 499/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli w zakresie pozyskiwania środków w ramach projektu pn. 2013-11-13
Uchwała Nr 498/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2013-11-13
Uchwała Nr 497/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-23
Uchwała Nr 496/2013 w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy kredytu, wystawieniu weksla in blanco i deklaracji wekslowej na zabezpieczenie kredytu 2013-10-23
Uchwała Nr 495/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-23
Uchwała Nr 494/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-29
Uchwała Nr 493/2014 w sprawie użyczenia lokalu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2014-06-30
Uchwała Nr 492/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-14
Uchwała Nr 491/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-10-14
Uchwała Nr 490/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli Szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-06-30
Uchwała Nr 489/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-11
Uchwała Nr 488/2013 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2013-10-11
Uchwała Nr 487/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-11
Uchwała Nr 486/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-10-11
Uchwała Nr 485/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2013-10-11
Uchwała Nr 484/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego na ewidencji Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Nisku 2013-10-11
Uchwała Nr 483/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-10-11
Uchwała Nr 482/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-06-30
Uchwała Nr 481/2013 w sprawie zmian budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-11
Uchwała Nr 480/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności w zakresie procedury odwoławczej 2013-10-11
Uchwała Nr 479/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-09-03
Uchwała Nr 478/2013 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2014 rok. 2013-09-03
Uchwała Nr 477/2013 w sprawie opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku im. Stefana Czarnieckiego 2013-09-03
Uchwała Nr 476/2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku im. Stefana Czarnieckiego 2013-09-03
Uchwała Nr 475/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-09-03
Uchwała Nr 474/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 2013-09-03
Uchwała Nr 473/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do przystąpienia do partnerstwa ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej 2013-09-03
Uchwała Nr 472/2013 w sprawie zaopiniowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki w km 0+000-31+532 2013-08-28
Uchwała Nr 471/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-08-28
Uchwała Nr 470/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-06-30
Uchwała Nr 469/2013 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-08-28
Uchwała Nr 468/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-08-28
Uchwała Nr 467/2013 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej - drogi Nr 2998L - ul. Radzięcka położonej na terenie miasta Biłgoraj 2013-08-28
Uchwała Nr 466/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2013-08-28
Uchwała Nr 465/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku do realizacji projektu pn. 2013-08-28
Nr 464/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-08-28
Uchwała Nr 463/2013 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 462/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 461/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnian 2013-07-09
Uchwała Nr 460/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcąceg w Rudniku nad Sanem do składania oświadczeń woli. 2013-07-09
Uchwała Nr 459/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 458/2013 w sprawie przekazania Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 2013-07-09
Uchwała Nr 457/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działa 2013-07-09
Uchwała Nr 456/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do realizacji projektu pn. 2013-07-09
Uchwała Nr 455/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.1 Upowszechnien 2013-07-09
Uchwała Nr 454/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2013-07-09
Uchwała Nr 453/2013 w sprawie opinii do organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-07-09
Uchwała Nr 452/2013 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 451/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 450/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 449/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 448/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 447/ 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 446/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-09
Uchwała Nr 445/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego uiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-09
Uchwała Nr 444/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego. 2013-07-09
Uchwała Nr 443/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 442/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-09
Uchwała Nr 441/2013 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Niżańskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2013-07-09
Uchwała Nr 440/2013 w sprawie udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-07-09
Uchwała Nr 439?2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-09
Uchwała Nr 438/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2012 rok 2013-06-07
Uchwała Nr 437/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-06-07
Uchwała Nr 436/2013 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-06-07
Uchwała Nr 435/2013 w sprawie przyjęcia procedur przyznawania i realizacji wniosków pilotażowego programu 2013-06-07
Uchwała Nr 434/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-06-07
Uchwała Nr 433/2013 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-06-07
Uchwała Nr 431/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2013-06-07
Uchwała Nr 430/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2013-06-07
Uchwała Nr 429/2013 w sprawie realizacji nadbudowy dachu na budynku administracyjno - biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 428/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do składania oświadczeń woli. 2013-05-22
Uchwała Nr 427/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Uchwała Nr 426/2013 w sprawie zmniejszenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia. 2013-05-22
Uchwała Nr 425/2013 w sprawie przekazania Kierwonikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia. 2013-05-22
Uchwała Nr 424/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2013-05-22
Uchwała Nr 423/2013 uchylająca uchwałę w sprawie naliczania opłat za media dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 422/2013 w sprawie udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 421/2013 w sprawie udostępnienia auli w budynku Specjalnego Ośrdoka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2013-05-22
Uchwała Nr 420/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 419/2013 w sprawie udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 418/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Uchwała Nr 417/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Uchwała Nr 416/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Uchwała Nr 415/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-05-22
Uchwała Nr 414/2013 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 413/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Uchwała Nr 412/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2013-05-22
Uchwała Nr 411/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-04-11
Uchwała Nr 410/2013 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Powiatu Niżańskiego 2013-04-11
Uchwała Nr 409/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2012 rok 2013-04-11
Uchwała Nr 408/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2012 rok 2013-04-11
Uchwała Nr 407/2013 w sprawie udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-03-22
Uchwała Nr 406/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-22
Uchwała Nr 405/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013 2013-03-22
Uchwała Nr 404/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-22
Uchwała Nr 403/2013 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2013-03-22
Uchwała Nr 402/2013 w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2013-03-22
Uchwała Nr 401/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-07
Uchwała Nr 400/2013 w sprawie odpowiedzi na skargę 2013-03-07
Uchwała Nr 399/2013 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie kamery internetowej na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2013-03-07
Uchwała Nr 398/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-07
Uchwała Nr 397/2013 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej - drogi Nr 102578R ulicy Borowej położonej w Nisku 2013-03-07
Uchwała Nr 396/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2013-02-18
Uchwała Nr 395/2013 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku w partnerstwie i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jeżowem 2013-02-18
Uchwała Nr 394/2013 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które będzie przewidziane dofinansowanie w 2013 roku 2013-02-18
Nr 393/2013 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego. 2013-02-18
Uchwała Nr 392/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Skarbowi Państwa od Pana Jerzego Komsa z tytułu umowy dzierżawy. 2013-02-18
Uchwała Nr 391/2013 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2013-02-18
Uchwała Nr 390/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-01-29
Uchwała Nr 389/2013 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek położonych na terenie miasta Nisko. 2013-01-29
Uchwała Nr 388/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 2013-01-29
Uchwała Nr 387/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku na rzecz Zespołu Szkół nad Sanem 2013-01-29
Uchwała Nr 386/2013 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2013-01-29
Uchwała Nr 385/2013 w sprawie opłat za ogrzewanie pomieszczeń i dotawę ciepłej wody. 2013-01-29
Uchwała Nr 384/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2013-01-23
Uchwała Nr 383/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dierżawy 2013-01-23
Uchwała Nr 382/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2013-01-23
Uchwała Nr 381/2013 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013 2013-01-23
Uchwała Nr 380/2013 w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 2013-01-23
Uchwała Nr 379/2013 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciagania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągości dzialani 2013-01-23
Uchwała Nr 378/2013 w sprawie powłania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2013-01-23
Uchwała Nr 377/2013 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nisku 2013-01-23
Uchwała Nr 376/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2013-01-23
Uchwała Nr 375/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-01-23
Uchwała Nr 374/2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dział 2013-01-23
Uchwała Nr 373/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku do działania w imieniu Powiatu Niżańskiego dotyczącego projektów systemowych realizowanych w latach 2013-2015 w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki P 2013-01-23
Uchwała Nr 372/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowo-towarowego do transportu odpadów stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2013-01-23
Uchwała Nr 371/2012 w sprawie udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-01-23
Uchwała Nr 370/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-01-02
Uchwała Nr 369/2012 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku do uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-01-02
Uchwała Nr 368/2012 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Ewy Kolasińskiej Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku do uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2013-01-02
Uchwała Nr 367/2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2013-01-02
Uchwała Nr 366/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2013-01-02
Uchwała Nr 365/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2013-01-02
Uchwała Nr 364/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2013-01-02
Uchwała Nr 363/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2013-01-02
Uchwała Nr 362/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2013-01-02
Uchwała Nr 361/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-20
Uchwała Nr 360/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-20
Uchwała Nr 359/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2012-12-20
Uchwała Nr 358/2012 w sprawie użyczenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jeżowem 2012-12-20
Uchwała Nr 357/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-20
Uchwała Nr 356/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nisku 2012-12-20
Uchwała Nr 355/2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-12-20
Uchwała Nr 354 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-12-20
Uchwała Nr 353/2012 w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy kredytu, wystawieniu weksla in blanco i dekralacji wekslowej na zabezpieczenie kredytu 2012-12-07
Uchwała Nr 352/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Uchwała Nr 351/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2013 roku 2012-12-07
Uchwała Nr 350/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2012-12-07
Uchwała Nr 349/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-12-07
Uchwała Nr 348/2012 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego. 2012-12-07
Uchwała Nr 347/2012 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego. 2012-12-07
Uchwała Nr 346/ 2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-12-06
Uchwała Nr 345/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-06
Uchwała Nr 344/2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-12-07
Uchwała Nr 343/2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego. 2012-12-06
Uchwała Nr 342/2012 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągło 2012-12-06
Uchwała Nr 341/2012 w sprawie przyjęcia raportu wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 2012-12-06
Uchwała Nr 340/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-11-15
Uchwała Nr 339/2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali warsztatowej Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 2012-11-15
Uchwała Nr 338/2012 w sprawie przyjęcia procedur przyznawania i realizacji wniosków pilotażowych programu 2012-11-15
Uchwała Nr 337/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-11-15
Uchwała Nr 336/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-11-15
Uchwała Nr 335/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku 2012-11-15
Uchwała Nr 334/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2012-10-24
Uchwała Nr 333/2012 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek położonych na terenie miasta Nisko 2012-10-24
Uchwała Nr 332/2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na wynajem strzelnicy 2012-10-30
Uchwała Nr 331/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-10-17
Uchwała Nr 330/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na rzecz Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 2012-10-17
Uchwała Nr 329/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-10-12
Uchwała Nr 328/2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-10-12
Uchwała Nr 327/2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2012-10-12
Uchwała Nr 326/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi publicznej gminnej w miejscowości Majdan Golczański, gmina Jarocin 2012-10-01
Uchwała Nr 325/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do zaciągania zobowiązania finansowego związanego z realizacją projektu pn. 2012-10-01
Uchwała Nr 324/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-10-01
Uchwała Nr 323/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-26
Uchwała Nr 322/2012 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-09-26
Uchwała Nr 321/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2012-09-26
Uchwała Nr 320/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 2012-09-26
Uchwała Nr 319/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2012-09-26
Uchwała Nr 318/2012 w sprawie zaopiniowania wariantów przebiegu trasy i proponowanej lokalizacji węzłów dla drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów-Nisko (węzeł „Zapacz”) 2012-09-26
Uchwała Nr 317/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2012-09-26
Uchwała Nr 316/2012 w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie 2012-09-26
Uchwała Nr 315/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-09-26
Uchwała Nr 314/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-09-12
Uchwała Nr 313/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-12
Uchwała Nr 312/2012 w sprawie użyczenia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2012-09-12
Uchwała Nr 311/2012 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-09-12
Uchwała Nr 310/2012 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną na terenie osiedla Warchoły w Nisku 2012-09-12
Uchwała Nr 309/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-09-12
Uchwała Nr 308/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku do realizacji projektu pn. 2012-09-06
Uchwała Nr 307/2012 w sprawie opinii na temat powierzenia stanowiska I wicedyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Panu Bogusławowi Bielakowi. 2012-09-06
Uchwała Nr 306/2012 w sprawie opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Pani Beatą Józefczyk 2012-09-06
Uchwała Nr 305/2012 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora do spraw dydaktyczno-wychowaczych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-09-06
Uchwała Nr 304/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-06
Uchwała Nr 303/2012 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2012-09-06
Uchwała Nr 302/2012 w sprawie akceptacji użyczenia wyposażenia Zespołu Szkół w Ulanowie 2012-09-06
Uchwała Nr 301/2012 w sprawie odpowiedzi na skargę 2012-09-06
Uchwała Nr 300/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-06
Uchwała Nr 299/2012 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizcji projektu pt. 2012-09-06
Uchwała Nr 298/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 2012-09-06
Uchwała Nr 297/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres do trzech lat 2012-09-06
Uchwała Nr 296/2012 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2013 2012-09-06
Uchwała Nr 295/2012 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 2012-09-06
Uchwała Nr 294/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-29
Uchwała Nr 293/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-29
Uchwała Nr 292/2012 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Renaty Pokory Dyrektora w Zespole Szkół w Ulanowie do składania oświadczeń woli 2012-08-29
Uchwała Nr 291/2012 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do składania oświadczeń woli 2012-08-29
Uchwała Nr 290/2012 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Chowaniec pełniącej obowiązki Dyrektora Liceum ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do składania oświadczeń woli 2012-08-29
Uchwała Nr 289/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli 2012-08-29
Uchwała Nr 288/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-29
Uchwała Nr 287/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darwizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2012-08-29
Uchwała Nr 286/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-01
Uchwała Nr 285/2012 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego 2012-08-01
Uchwała Nr 284/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-19
Uchwała Nr 283 / 2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2012-07-19
Uchwała Nr 282/2012 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2012-07-09
Uchwała Nr 281/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-09
Uchwała Nr 280/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych 2012-07-09
Uchwała Nr 279/2012 w sprawie akceptacji aneksu do umowy 2012-07-09
Uchwała Nr 278/2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-07-09
Uchwała Nr 277/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku 2012-07-09
Uchwała Nr 276/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-07-09
Uchwała Nr 275/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2012-07-09
Uchwała Nr 274/2012 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-07-09
Uchwała Nr 273/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Uchwała Nr 272/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Uchwała Nr 271/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 270/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 269/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 268/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 267/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 266/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 265/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-06
Uchwała Nr 264/2012 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Niżańskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2012-07-06
Uchwała Nr 263/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2012-07-06
Uchwała Nr 262/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Skomunikowanie części usługowo - handlowo - mieszkaniowej Niska z drogą krajową Nr 77 relacji Lipnik - Przemyśl, drogą powiatow 2012-07-06
Uchwała Nr 261/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na umieszczenie anteny GPS na dachu budynku położonego w Nisku przy ul. Kościuszki 7 2012-07-06
Uchwała Nr 260/2012 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-07-06
Uchwała Nr 259/2012 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2012-07-06
Uchwała Nr 258/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia majątku Zespołu Szkół w Ulanowie 2012-07-06
Uchwała Nr 257/2012 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w okresie od 12 czerwca 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych 2012-07-06
Uchwała Nr 256/2012 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” 2012-07-06
Uchwała Nr 255/2012 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ul. Kościuszki w Nisku 2012-07-06
Uchwała Nr 254/2012 w sprawie udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-07-06
Uchwała Nr 253/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Uchwała Nr 252/2012 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-07-06
Nr 251/2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-07-06
Uchwała Nr 250/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części pasa drogowego 2012-07-06
Uchwała Nr 249/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy ul. Sandomierskiej 1 2012-07-06
Nr 248/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Uchwała Nr 247/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie/Poddziałanie 9.6.1 2012-07-06
Uchwała Nr 246/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – drogi publicznej gminnej w miejscowości Huta Deręgowska, gm. Ulanów 2012-07-06
Uchwała Nr 245/2012 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2012-07-06
Uchwała Nr 244/2012 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Szkół w Ulanowie 2012-07-06
Uchwała Nr 243/ 2012 w sprawie odwołania ze stanowsika dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2012-05-28
Uchwała Nr 242/2012 w sprawie przyjęcia zobowiązania do pokrycia wkładu własnego do realizacji projektu pn. 2012-05-28
Uchwała Nr 241/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-28
Uchwała Nr 240/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-28
Uchwała Nr 239/2012 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego projektu pt. 2012-05-28
Uchwała Nr 238/2012 w sprawie potwierdzenia realizacji projektu pt. 2012-05-28
Uchwała Nr 237/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości na okres powyżej trzech lat 2012-05-28
Uchwała Nr 236/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-28
Uchwała Nr 235/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-05-14
Uchwała Nr 234/ 2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-14
Uchwała Nr 233/ 2012 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Niżańskiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2011 2012-05-14
Uchwała Nr 232/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem auli 2012-05-11
Uchwała Nr 231/2012 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem tablic informacyjnych 2012-05-11
Uchwała Nr 230/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2011 rok 2012-05-11
Uchwała Nr 229/ 2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-11
Uchwała Nr 228/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorilanego odrębnymi ustawami na rok 2012. 2012-05-11
Uchwała Nr 227/ 2012 w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian dokumentu p.n. 2012-05-11
Uchwała Nr 226/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-04-26
Uchwała Nr 225/2012 w sprawie przystąpienia i udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do realizacji projektu partnerskiego pn. 2012-04-26
Uchwała Nr 224/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi publicznej gminnej w miejscowości Huta Deręgowska, gm. Ulanów 2012-04-26
Uchwała Nr 223/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku 2012-04-26
Uchwała Nr 222/2012 w sprawie powołania konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-04-26
Uchwała Nr 221/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-04-26
Uchwała Nr 220/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kondydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2012-04-26
Uchwała Nr 219/2012 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański 2012-04-26
Uchwała Nr 218/2012 w sprawie naliczenia opłat za media dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2012-04-19
Uchwała Nr 217/2012 w sprawie użyczenia auli w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-04-19
Uchwała Nr 216/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-04-19
Uchwała Nr 215/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2012-04-19
Uchwała Nr 214/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do zaciągnięcia zobowiązania finansowego związanego z realizacją projektu pn. 2012-04-19
Uchwała Nr 213/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. 2012-04-19
Uchwała Nr 212/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera projektu pn. 2012-04-19
Uchwała Nr 211/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do realizacji projektu pn. 2012-04-19
Uchwała Nr 210/2012 w sprawie użyczenia auli w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2012-04-19
Uchwała Nr 209/2012 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Powiatu Niżańskiego. 2012-04-19
Uchwała Nr 208/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2011 rok 2012-04-19
Uchwała Nr 207/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2011 rok 2012-04-19
Uchwała Nr 206/2012 w sparwie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-04-19
Uchwała Nr 205/2012 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Pana inż. Piotra Rutyny do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. 2012-04-19
Uchwała Nr 204/2012 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Pana inż. Piotra Rutyny do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. 2012-04-19
Uchwała Nr 203/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-28
Uchwała Nr 202/2012 w sprawie użyczenia pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2012-03-28
Uchwała Nr 201/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2012-03-28
Uchwała Nr 200/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2012-03-28
Uchwała Nr 199/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-12
Uchwała Nr 198/2012 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkono-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2012-03-12
Uchwała Nr 197/2012 w sprawie ustalenia odpłatności dla uczestników obozu szachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2012-03-12
Uchwała Nr 196/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-12
Uchwała Nr 195/2012 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczenia w Zespole Szkół w Ulanowie 2012-03-01
Uchwała Nr 194/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2012-03-01
Uchwała Nr 193/2012 w sprawie wydania opinii o pozbawienu kategorii drogi gminnej - drogi nr 102531 ulicy Sandomierskiej - Bocznej położonej w Nisku 2012-03-01
Uchwała Nr 192/2012 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Skarbowi Państwa.........z tytułu umowy dzierżawy 2014-07-24
Uchwała Nr 191/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem do zaciągania zobowiązania finansowego związanego z realizacją projektu pn. 2012-02-07
Uchwała Nr 190/2012 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągło 2012-02-07
Uchwała Nr 189/2012 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębymi ustawami na rok 2012. 2012-02-07
Uchwała Nr 188/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-02-07
Uchwała Nr 187/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-01-31
Uchwała Nr 186/2012 w sprawie bezpłatnego udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-01-31
Uchwała Nr 185/2012 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2012-01-31
Uchwała Nr 184/2012 w sprawie użytkowania pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-01-31
Uchwała Nr 183/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-01-31
Uchwała Nr 182/2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przewidziane dofinansowanie 2012-01-31
Uchwała Nr 181/2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2012-01-31
Uchwała Nr 180/2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2012-01-31
Uchwała 179/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-01-31
Uchwała Nr 178/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-01-12
Uchwała Nr 177/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-01-12
Uchwała Nr 176/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu 2012-01-12
Uchwała Nr 175/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych działek stanowiących drogi położone na terenie osiedla Grądy w Nisku 2012-01-03
Uchwała Nr 174/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2012-01-03
Uchwała Nr 173/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego. 2012-01-03
Uchwała Nr 172/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-07-24
Uchwała Nr 171/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-07-24
Uchwała Nr 170/2011 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2012-01-03
Uchwała Nr 169/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2014-07-24
Uchwała Nr 168/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2014-07-24
Uchwała Nr 167/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2012 roku 2012-01-03
Uchwała Nr 166/2011 w sprawie dokonania zmian w harmonogramie dyżurów nocnych aptek w dni powszednie i wolne od pracy oraz całodobowych w niedziele i święta w powiecie niżańskim w 2012 roku 2012-01-03
Uchwała Nr 165/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-01-03
Uchwała Nr 164/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-01-03
Uchwała Nr 163/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-08
Uchwała Nr 162/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2011-12-08
Uchwała Nr 161/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2011-12-08
Uchwała Nr 160/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego 2014-07-24
Uchwała Nr 159/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogi położone w Nisku 2011-12-08
Uchwała Nr 158/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-08
Uchwała Nr 157/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-08
Uchwała Nr 145/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2011-12-08
Uchwała Nr 155/2011 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 2011-12-08
Uchwała Nr 154/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2011-12-08
Uchwała Nr 153/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego. 2011-12-08
Uchwała Nr 152/2011 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012 2011-12-01
Uchwała Nr 151/2011 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Uchwała Nr 150/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-11-24
Uchwała Nr 149/2011 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągło 2011-11-24
Uchwała Nr 148/2011 w sprawie zaopiniowania rozbudowy drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa Kuźnica Białostocka - Lublin - Rzeszów od km 400+ 190 do km 400+293 wraz z budową mostu przez rzekę Bukowa w m. Domostawa w km 400+263, rozbiórką istniejącego mostu, bu 2011-11-24
Uchwała Nr 147/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-11-03
Uchwała Nr 146/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku w partnerstwie o dofinansowanie projektu 2011-11-03
Uchwała Nr 145/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2011-10-25
Uchwała Nr 144/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-10-25
Uchwała Nr 143/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-18
Uchwała Nr 142/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, Pana inż. Piotra Rutyny do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu pt. 2011-10-18
Uchwała Nr 141/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinasowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9,3 2011-10-18
Uchwała Nr 140/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Niżańskiego 2011-10-18
Uchwała Nr 139/2011 w sprawie opinii organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2011-10-18
Uchwała Nr 138/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-18
Uchwała Nr 137/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-18
Uchwała Nr 136/2011 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2011-10-18
Uchwała Nr 135/2011 w sprawie wyrażenia opinii dla planowej budowy zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową w miejscowości Podolszynka Plebańska wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie w miejscu wyrobiska po eksploatacji złoża pias 2011-10-18
Uchwała Nr 134/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych 2011-10-17
Uchwała Nr 133/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Krzeszów do kategorii dróg gminnych 2011-10-04
Uchwała Nr 132/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 131/2011 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 2011-10-04
Uchwała Nr 130/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Ulanowie 2011-10-04
Uchwała Nr 129/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 128/2011 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 127/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 126/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego. 2011-10-04
Uchwała Nr 125/2011 w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu p.n. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2018 2011-10-04
Uchwała Nr 124/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 123/2011 w sprawie założeń i zasad opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2012 rok 2011-10-04
Uchwała Nr 122/2011 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 2011-10-04
Uchwała Nr 121/2011 w sprawie wyrażenia opinii dla planowanej budowy małego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ulanów na działkach nr 407, 1745, 1746/2, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757 2011-10-04
Uchwała Nr 120/2011 w sprawie opłat za ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody 2011-10-04
Nr 119/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do zaciągania zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania pn. 2011-10-04
Nr 118/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-04
Uchwała Nr 116/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2011-09-06
Uchwała Nr 115/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. 2011-09-06
Uchwała Nr 114/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 2011-09-06
Uchwała Nr 113/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem 2011-09-06
Uchwała Nr 112/2011 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w okresie od 23 lipca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych. 2011-09-06
Uchwała Nr 111/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w formie darowizny 2011-09-06
Uchwała Nr 110/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogi położone w Gminie Jarocin. 2011-09-06
Uchwała Nr 109/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego 2011-09-02
Uchwała Nr 108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-09-02
Uchwała Nr 107/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-09-02
Uchwała Nr 106/2011 w sprawie przyznania nagrody rzeczowej 2011-09-02
Uchwała Nr 105/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-08-02
Uchwała Nr 104/2011 w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi SP ZZOZ w Nisku 2011-08-02
Uchwała Nr 103/2011 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2011-08-02
Uchwała Nr 102/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011-08-02
Uchwała Nr 101/2011 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 10 lipca 2011 r. w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych 2011-08-02
Uchwała Nr 100/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-08-02
Uchwała Nr 99/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-07-29
Uchwała Nr 98/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-29
Uchwała Nr 97/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-29
Uchwała Nr 96/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-29
Uchwała Nr 95/2011 w sprawie powołania Komoisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-29
Uchwała Nr 94/ 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-29
Uchwała Nr 93/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-07-28
Uchwała Nr 92/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-07-19
Uchwała Nr 91/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-07-19
Uchwała Nr 90/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-07-19
Uchwała Nr 89/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2011-07-19
Uchwała Nr 88/ 2011 w sprawie ustalenia odpłatności dla uczestników obozów turystycznych i sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Rudniku nad Sanem 2011-07-19
Uchwała Nr 87/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem sali lekcyjnej w Secjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2011-07-19
Uchwała Nr 86/2011 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Niżańskiego uczniom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2011-07-19
Uchwała Nr 85/2011 w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego. 2011-06-16
Uchwała Nr 84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego. 2011-06-16
Uchwała Nr 83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego. 2011-06-16
Uchwała Nr 82/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Niżańskiego 2011-06-16
Uchwała Nr 81/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-13
Uchwała Nr 80/2011 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej - drogi Nr 1053R ul. Kościuszki w Nisku i zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych. 2011-06-10
Uchwała Nr 79/ 2011 w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych przebiegu wariantów drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek na odcinku Nisko (Węzeł 2011-06-10
Uchwała Nr 77/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-06-10
Uchwała Nr 78/2011 w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych przebiegu wariantów drogi ekspresowej S-19 na odc. granica woj.lubelskiego i podkarpackiego do węzła 2011-06-10
Uchwała Nr 76/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-10
Uchwała Nr 75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaop 2011-06-10
Uchwała Nr 74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-06-08
Uchwała Nr 73/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2010 rok 2011-06-08
Uchwała Nr 72/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-08
Uchwała Nr 71/2011 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoś 2011-05-13
Uchwała Nr 70/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2011-05-13
Uchwała Nr 69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2011-05-13
Uchwała Nr 65/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnict 2011-04-27
Uchwała Nr 64/2011 w sprawie opinii pozbawieniu drogi powiatowej Nr 2806L Wierzchowiska - Piłatka na odcinku od granicy Modliborzyce - Godziszów do drogi powiatowej Nr 2807L Błażek - Piłatka - drogi powiatowej 1808L i zaliczeniu jej do kategorii dróg gmin 2011-04-27
Uchwała Nr 63/2011 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną w Nisku - ul. Jaworowa 2011-04-27
Uchwała Nr 62/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-27
Uchwała Nr 61/2011 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągł 2011-04-27
Uchwała Nr 60/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2011-04-27
Uchwała Nr 59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2011-04-27
Uchwała Nr 58/2011 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2011-04-27
Uchwała Nr 57/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-13
Uchwała Nr 56/2007 w sprawie powierzenia i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 2011-04-13
Uchwała Nr 55/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu 2011-04-13
Uchwała Nr 54/2011 w sprawie aneksu do umowy 2011-04-13
Uchwała Nr 53/2011 uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielenego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011-04-13
Uchwała Nr 52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie inwestycji 2011-04-13
Uchwała Nr 51/2011 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Powiatu Niżańskiego 2011-04-13
Uchwała Nr 50/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-13
Uchwała Nr 49/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2010 rok 2011-04-12
Uchwała Nr 48/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2010 rok 2011-04-12
Uchwała Nr 47/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-01
Uchwała Nr 46/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem do zaciągnięcia zobowiązania finasowego związanego z realizacją projektu finasowego związanego z realizacją projektu pn. 2011-04-01
Uchwała Nr 45/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do realizacji projektu pt. 2011-04-01
Uchwała Nr 44/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części korytarza w Zespole Szkół Jeżowem 2011-04-01
Uchwała Nr 43/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy njamu. 2011-04-01
Uchwała Nr 42/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-01
Uchwała Nr 41/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-01
Uchwała Nr 40/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczenia garażowego w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-03-15
Uchwała Nr 39/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-03-15
Uchwała Nr 38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-03-15
Uchwała Nr 37/2011 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2011-03-15
Uchwała Nr 36/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2011-03-15
Uchwała Nr 35/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części korytarza w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2011-03-15
Uchwała Nr 34/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem części korytarza pod usługi kserograficzne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2011-03-15
Uchwała Nr 33/2011 w sprawie powołania Komisji d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r. 2011-03-11
Uchwała Nr 32/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali komputerowej w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2011-03-11
Uchwała Nr 31/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej w 2011 roku. 2011-03-11
Uchwała Nr 30/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2011-03-11
Uchwała Nr 29/2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odbrębnymi ustawami na rok 2011 2011-03-11
Uchwała Nr 28/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2011-03-11
Uchwała Nr 27/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2011-03-11
Uchwała Nr 26/2011 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2011-02-18
Uchwała Nr 25/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2011-02-18
Uchwała Nr 24/2011 w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Rybczyńskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do składania oświadczeń woli. 2011-02-18
Uchwała Nr 23/2011 w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Rybczyńskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do załatwiania spraw należących do Zarządcy Drogi. 2011-02-18
Uchwała Nr 22/2011 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-02-18
Uchwała Nr 21/2011 w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2011-02-18
Uchwała Nr 20/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2011-02-18
Uchwała Nr 19/2011 w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego 2011-02-18
Uchwała Nr 18/2011 w sprawie upoważnienia Starosty 2011-02-18
Uchwała Nr 17/2011 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które będzie przewidziane dofinansowanie 2011-02-18
Uchwała 16/1/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-02-18
Uchwała Nr 16/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-01-18
Uchwała Nr 15/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przyczepy specjalnej - rębak Skorpion 120SD stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-01-18
Uchwała Nr 14/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku 2011-01-17
Uchwała Nr 13/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2011-01-17
Uchwała Nr 12/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2011-01-17
Uchwała Nr 11/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2011-01-17
Uchwała Nr 10/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na umieszczenie reklamy. 2011-01-17
Uchwała Nr 9/10 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2011-01-17
Uchwała Nr 8/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-01-17
Uchwała Nr 7/10 w sprawie określenia zasad zatrudniania kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku. 2011-01-17
Uchwała Nr 6/1O w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2011-01-17
Uchwała Nr 5/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-01-17
Uchwała Nr 4/10 w sprawie przyznania nagrody rzeczowej 2010-12-14
Uchwała Nr 3/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-12-10
Uchwała Nr 2/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2010-12-10
Uchwała Nr 1/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2010-12-10

Osoby:
Irena Wolicka
Tel: (15) 8412700 wew. 123;