MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 7102 
 
 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr 519/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do składania oświadczeń woli. 2010-12-02
Uchwała Nr 518/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do załatwienia spraw należącym do Zarządcy Drogi. 2010-12-02
Uchwała Nr 517/2010 w sprawie upoważnienia Pana Marka Deca- starszego inspektora ds dróg i mostów - pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do załatwiania spraw należących do Zarządcy Drogi. 2010-12-02
Uchwała Nr 516/2010 w sprawie upoważnienia Pana Marka Deca - starszego inspektora ds dróg i mostów pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do składania oświadczeń woli 2010-12-02
Uchwała Nr 515/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2010-12-02
Uchwała Nr 514/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2010-11-30
Uchwała Nr 513/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2010-11-30
Uchwała Nr 512/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2010-11-30
Uchwała Nr 511/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2010-11-30
Uchwała Nr 510/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2010-11-30
Uchwała Nr 509/2010 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalengo Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-11-30
Uchwała Nr 508/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2010-11-30
Uchwała Nr 507/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2010-11-30
Uchwała Nr 506/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-11-30
Uchwała Nr 505/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-11-30
Uchwała Nr 504/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-11-30
Uchwała Nr 503/2010 w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku gospodarczym stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Uchwała Nr 502/2010 w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Uchwała Nr 501/2010 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego. 2010-11-25
Uchwała Nr 500/2010 w sprawie udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-11-25
Uchwała Nr 499/2010 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych. 2010-11-25
Uchwała Nr 498/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Uchwała Nr 497/2010 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok 2010-11-25
Uchwała Nr 496/2010 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Uchwała Nr 495/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2010-11-24
Uchwała Nr 494/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-11-24
Uchwała Nr 493/2010 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 2010-11-24
Uchwała Nr 492/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz składania innych oświadczeń woli związanych z realizac 2010-11-24
Uchwała Nr 491/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-10-29
Uchwała Nr 490/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie terenu na plac manewrowy na prowadzenie kursów na prawo jazdy w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2010-10-29
Uchwała Nr 489/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2010-10-29
Uchwała Nr 488/2010 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego. 2010-10-29
Uchwała Nr 487/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-10-29
Uchwała Nr 486/2010 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek położonych w Nisku - ul. Modrzewiowa 2010-10-29
Uchwała Nr 485/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-10-29
Uchwała Nr 484/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2010-10-29
Uchwała Nr 483/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Szkół w Jeżowem 2010-10-29
Uchwała Nr 482/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem 2010-10-29
Uchwała Nr 481/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Pracowni Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2010-10-29
Uchwała Nr 480/2010 w sprawie opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Krzeszów do kategorii dróg gminnych 2010-10-29
Uchwała Nr 479/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-10-29
Uchwała Nr 478/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-09-13
Uchwała Nr 477/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2010-09-01
Uchwała Nr 476/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2010-09-01
Uchwała Nr 475/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-09-01
Uchwała Nr 474/2010 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 r. 2010-09-01
Uchwała Nr 473/2010 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego. 2010-09-01
Uchwała Nr 472/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-08-31
Uchwała Nr 471/2010 w sparwie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-08-16
Uchwała Nr 470/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej. 2010-08-16
Uchwała Nr 469/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej. 2010-08-16
Uchwała Nr 468/2010 w sprawie nieodpłatnego użyczenia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-08-16
Uchwała Nr 467/2010 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2011 rok. 2010-08-16
Uchwała Nr 466/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-08-16
Uchwała Nr 465/2010 w sprawie powołania Komisji ds szacowania szkód powstałych w dniu 28 lipca 2010 r. w wyniku obfitych opadów atmosferycznych uległa uszkodzeniu infrastruktura drogowa dróg powiatowych Nr 1086R,1087R, 1088R, 2603R. 2010-08-16
Uchwała Nr 464/2010 w sprawie powołania Komisji ds szacowania szkód powstałych w dniu 24 lipca 2010 r. w wyniku obfitych opadów atmosferycznych /oberwanie chmury/ ulegla uszkodzeniu infrastruktura drogowa drogi powiatowej Nr 1062R Krzeszów - Ulanów i Nr 2010-08-16
Uchwała Nr 463/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszklanego 2010-07-20
Uchwała Nr 462/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie inwestycji w zakresie robót dróg publicznych polegającej na budowie publicznych dróg gminnych: ulica Modrzewiowa, Spacerowa, Dębinki na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Jaworowej w Nisku 2010-07-20
Uchwała Nr 461/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-07-20
Uchwała Nr 460/2010 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2010-07-20
Uchwała Nr 459/2010 w sprawie powołania Komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Niżańskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. 2010-07-09
Uchwała Nr 458/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 457/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 456/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 455/2010 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 454/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 453/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 452/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 451/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 450/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-09
Uchwała Nr 449/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-07-09
Uchwała Nr 448/2010 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych - ul. Wojska Polskiego i ul. Plac Wolności położonych na terenie miasta Kolbuszowa i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych. 2010-06-18
Uchwała Nr 447/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przezanczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2010-06-18
Uchwała Nr 446/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego. 2010-06-18
Uchwała Nr 445/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-06-18
Uchwała Nr 444/ 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2009r. 2010-06-17
Uchwała Nr 443/2010 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w okresie od 11.05.2010 r. do 23.05.2010 r. w wyniku obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych uległa uszkodzeniu infrastruktura drogowa drogi powiatowej Nr 1070R. 2010-06-17
Uchwała Nr 442/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-06-17
Uchwała Nr 441/2010 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w okresie od 11 maja 2010 r. do 19 maja 2010 r. w wyniku obfitych długotrwalnych opadów atmosferycznych uległa uszkodzeniu infrastruktura drogowa dróg powiatowych: droga Nr 10 2010-06-17
Uchwała Nr 440/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-06-17
Uchwała Nr 439/2010 w sprawie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w Powiecie Niżańskim 2010-06-17
Uchwała Nr 438/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-06-17
Uchwała Nr 437/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-06-17
Uchwała Nr 436/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-04-20
Uchwała Nr 435/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-04-20
Uchwała nr 434/2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok 2010-04-15
Uchwała nr 433/2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2009 rok 2010-04-15
Uchwała Nr 432/2010 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2010-03-24
Uchwała Nr 431/2010 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych odcinka o długości 776 m ul. Poniatowskiego przebiegającej na terenie miasta Stalowa Wola 2010-03-24
Uchwała Nr 430/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-03-24
Uchwała Nr 429/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy zawartej w dniu 12 września 2002 r. o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2010-03-17
Uchwała Nr 428/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego. 2010-03-17
Uchwała Nr 427/2010 w sprawie bezpłatnego udostępnienia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-03-17
Uchwała Nr 426/2010 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2010-03-17
Uchwała Nr 425/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, promocji oraz pomocy społecznej w 2010 roku. 2010-03-17
Uchwała Nr 424/2010 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzen 2010-03-17
Uchwała Nr 423/2010 w sprawie przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rachunkach dochodów własnych 2010-03-17
Uchwała Nr 422/2010 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w nocy z 28.02.2010/01.03.2010 w wyniku gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzece Rudnia (spowodowane roztopami) i podmycia przyczółka mostu JNI 01009011 pod ciągiem dla piesz 2010-03-17
Uchwała Nr 421/ 2010 zmieniająca uchwałę Nr 392/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2010-03-17
Uchwała Nr 420/2010 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2010 2010-02-22
Uchwała Nr 419/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, promocji oraz pomocy społecznej w 2010 roku. 2010-02-22
Uchwała Nr 418/2010 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przewidziane dofinansowanie. 2010-02-22
Uchwała Nr 417//2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-02-22
Uchwała Nr 416/2010 w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu 2010-02-02
Uchwała Nr 415/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-02-02
Uchwała Nr 414/2009 w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2010-01-19
Uchwała Nr 413/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem garażu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2010-01-19
Uchwała Nr 412/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2010-01-19
Uchwała Nr 411/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-01-06
Uchwała Nr 410/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości 2010-01-06
Uchwała Nr 409/2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2010-01-06
Uchwała Nr 408/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-01-06
Uchwała Nr 407/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2010-01-05
Uchwała Nr 406/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia w Zespole Szkół w Jeżowem 2010-01-05
Uchwała Nr 405/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2010-01-05
Uchwała Nr 404/2009 w sprawie akceptacji zawartej umowy najmu sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2010-01-05
Uchwała Nr 403/2009 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2010-01-05
Uchwała Nr 402//2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-01-05
Uchwała Nr 400/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14
Uchwała Nr 399/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2009-12-03
Uchwała Nr 398/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną w Jeżowem- Podgórzu. 2009-12-03
Uchwała Nr 397/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2009-12-03
Uchwała Nr 396/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-12-03
Uchwała Nr 395/2009 w sprawie wyrażenia zgody dla jednostki organziacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres powyżej trzech lat 2009-12-03
Uchwała Nr 394/2009 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych po długotrwałych opadach i podtopieniach 2009-12-03
Uchwała Nr 393/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaiminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-12-03
Uchwała Nr 392/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2009-12-03
Uchwała Nr 391/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-12-03
UCHWAŁA Nr 390 / 2009 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok 2009-12-02
Uchwała Nr 389/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-11-04
Uchwała Nr 388/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-11-04
Uchwała Nr 387/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-11-04
Uchwała Nr 386/2009 w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2013-2016 wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jarocin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2020. 2009-11-04
Uchwała Nr 385/2009 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 384/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kpaitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 383/2009 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół im.ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 382/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 381/2009 w sprawie przystąpienia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-11-04
Uchwała Nr 380/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kpaitał Ludzki. 2009-11-04
Uchwała Nr 379/2009 w sprawie przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-11-04
Uchwała Nr 378/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 377/2009 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół w Ulanowie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 376/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Ulanowie do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-11-04
Uchwała Nr 375/2009 w sprawie przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-11-04
Uchwała Nr 374/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-04
Uchwała Nr 373/2009 w sprawie wyrażenia zgody dla jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres powyżej 3 lat. 2009-11-04
Uchwała Nr 372/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem części korytarza szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2009-11-04
Uchwała Nr 371/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2009-11-04
Uchwała Nr 370/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2009-11-04
Uchwała Nr 369/2009 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego do realizacji projektu pt. "Podniesienie poziomu wykształcenia - spełniać oczekiwania rodziców" 2009-10-26
Uchwała Nr 368/2009 w sprawie upoważnienia Zespołu Szkół im.gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 9.5 2009-10-26
Uchwała Nr 367/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Działania 6.1 Priorytetu VI Pr 2009-10-19
Uchwała Nr 366/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-10-19
Uchwała Nr 365/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2009-10-19
Uchwała Nr 364/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-10-19
Nr 363/2009 w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2009 r. sygn. akt II SA/Rz 450/09 oraz udzielenia pełnomocnictwa do jej sporządzenia i wniesienia. 2009-10-19
Uchwała Nr 362/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Krzeszów do kategorii dróg gminnych 2009-09-18
Uchwała Nr 361/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-09-18
Uchwała Nr 360/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2009-09-18
Uchwała Nr 359/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2009-09-18
Uchwała Nr 358/2009 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych - ul. Wojska Polskiego i ul. Plac Wolności położonych na terenie miasta - Kolbuszowa i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych. 2009-09-18
Uchwała Nr 357/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych - drogi gminnej NR 108891L Ujście- Bukowina położonych na terenie powiatu Janów Lubelski 2009-09-18
Uchwała Nr 356/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2009-09-18
Uchwała Nr 355/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2009-09-18
Uchwała Nr 354/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej 2009-09-18
Uchwała Nr 353/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-09-18
UCHWAŁA Nr 352 / 2009 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek z 2009-09-17
Uchwała Nr 351/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną w Nisku osiedle Tysiąclecia 2009-08-12
Uchwała Nr 350/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-08-12
Uchwała Nr 349/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2009-08-12
Uchwała Nr 348/2009 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2009-08-04
Uchwała Nr 347/2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku do działania w imieniu Powiatu Niżańskiego dotyczącego projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.2 Działania 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Ka 2009-07-29
Uchwała Nr 346/2009 w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-07-29
Uchwała Nr 345/2009 w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-07-29
Uchwała Nr 344/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego 2009-07-29
Uchwała Nr 343/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 342/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 341/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 340/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego 2009-07-29
Uchwała Nr 339/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 338/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 337/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-29
Uchwała Nr 336/2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczycela mianowanego. 2009-07-29
Uchwała Nr 335/ 2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-29
Uchwała Nr 334/2009 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2010 rok. 2009-07-29
Uchwała Nr 333/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-07-29
Uchwała Nr 332/2009 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych /odcinkowe podtopienia drogi/ w wyniku, których wystąpiły przełomy poprzeczne i bardzo duży ubytek nawierzchni drogowej, drogi powiato 2009-07-22
Uchwała Nr 331/2009 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zadziałania sił przyrody 2009-07-22
Uchwała Nr 330/2009 w sprawie realizacji zadania p.n. 2009-07-22
Uchwała Nr 329/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2009-07-22
Uchwała Nr 328/2009 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Biłgoraj i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych. 2009-06-30
Uchwała Nr 327/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej. 2009-06-30
Uchwała Nr 326/2009 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół w Ulanowie. 2009-06-30
Uchwała 325/2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego. 2009-06-30
Uchwała Nr 324/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-06-29
Uchwała Nr 323/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-06-29
Uchwała Nr 322/2009 w sprawie powołania Komijsi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-06-29
Uchwała Nr 321/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-06-29
Uchwała Nr 320/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego. 2009-06-29
Uchwała Nr 319/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-06-29
Uchwała Nr 318_2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-06-29
Uchwała Nr 317/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-06-29
Uchwała Nr 316/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2008 rok. 2009-06-29
Uchwała Nr 315/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2009-06-29
Uchwała Nr 314/2009 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Niżańskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2009-06-29
Uchwała Nr 313/2009 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku dla Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-06-15
Uchwała Nr 312/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku dla Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-06-15
Uchwała Nr 311/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sali komputerowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-05-26
Uchwała Nr 310/2009 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego. 2009-05-26
Uchwała Nr 309/2009 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego. 2009-05-26
Uchwała Nr 308/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Fundszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2009-05-26
Uchwała Nr 307/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2009-05-26
Uchwała Nr 306/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-06-01
Uchwała Nr 305/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-05-26
uchwała Nr 304/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego w Nisku 2009-05-14
Uchwała Nr 303/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-04-28
Uchwała Nr 302/2009 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-04-28
Uchwała Nr 301/2009 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz spójności i formy kształcenia, na które będzie przewidziane dofinansowanie 2009-04-28
Uchwała Nr 300/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szacunkowej wartości początkowej dróg, mostów i przepustów stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2009-04-28
Uchwała Nr 299/2009 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 2009-04-28
Nr 298/2009 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu 2009-04-28
Uchwała Nr 297/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-04-28
Uchwała Nr 296/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-04-09
Uchwała Nr 295/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, promocji oraz pomocy społecznej w 2009 roku. 2009-04-09
Uchwała Nr 294/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód powstałych po obfitych opadach, topniejącym sniegu i podtopieniach 2009-04-09
Uchwała Nr 293/2009 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finanoswych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2008 rok 2009-04-09
Uchwała Nr 292/2009 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2008 rok 2009-03-31
Uchwała Nr 291/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-03-31
Uchwała Nr 290/2009 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Biłgoraj i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych. 2009-03-31
Uchwała Nr 289/2009 w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 2009-03-31
Uchwała Nr288/2009 w sprawie przekazania dyrektorom jednstek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rachunkach dochodów własnych 2009-03-24
Uchwała Nr 287/2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2009 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracyji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębymi ustawami na 2009 rok. 2009-03-24
Uchwała Nr 286/2009 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskigo 2009-03-24
Uchwała Nr 285/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej 2009-03-24
Uchwała Nr 284/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sali na prowadzenie kursu nauki jazdy w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2009-03-24
Uchwała Nr 283/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczenia nr 221 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-03-24
Uchwała Nr 282/2009 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 2009-03-24
Uchwała Nr 281/2009 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Habigier-Pipskiej Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli. 2009-03-12
Uchwała Nr 280/2009 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Porcji pełniącego obowiązki Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli. 2009-03-12
Uchwała Nr 279/2009 uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-03-12
Uchwała Nr 278/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego. 2009-03-12
Uchwała Nr 277/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2009-03-12
Uchwała Nr 276/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 273/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. 2009-03-03
Uchwała Nr 275/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 271/2009 z dnia 16 luty 2009 r. 2009-03-03
Uchwała Nr 274/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2009 rok 2009-03-03
Uchwała Nr 273/2009 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Porcji pełniącego obowiązki Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli 2009-02-23
Uchwała Nr 272/2009 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Jakubów Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli. 2009-02-23
Uchwała Nr 271/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-02-23
Uchwała Nr 270/2009 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-02-23
Uchwała Nr 269/2009 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych - ul. Wojska Polskiego i ul. Plac Wolności położonych na terenie miasta Kolbuszowa i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych 2009-02-23
Uchwała Nr 268/2009 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej i sali gimnastycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-02-23
Uchwała Nr 267/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. 2009-02-23
Uchwała Nr 266/2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrktorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 2009-02-23
Uchwała Nr 265/2009 w sprawie powołania Członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadania pn.: 2009-02-11
Uchwała Nr 264/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2009-02-11
Uchwała Nr 263/2009 w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Jakubów Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli. 2009-02-11
Uchwała Nr 262/2009 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Habigier - Pipskiej Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do składania oświadczeń woli. 2009-02-11
Uchwała Nr 261/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną w Nisku osiedle Grądy. 2009-01-19
Uchwała Nr 260/2009 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogę położoną w Nisku 2009-01-19
Uchwała Nr 259/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2009-01-19
Uchwała Nr 258/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie samochodu osobowego będącego własnością Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2009-01-19
Uchwała Nr 257/2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego. 2009-01-19
Uchwała Nr 256/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej. 2009-01-19
Uchwała Nr 255/2009 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-01-19
Uchwała Nr 254/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2009-01-19
Uchwała Nr 253/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-01-07
Uchwała Nr 252/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem garaży 2009-01-06
Uchwała Nr 251/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem biblioteki w RCEZ w Nisku 2009-01-06
Uchwała Nr 250/2008 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu 2009-01-06
Uchwała Nr 249/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za umieszczenie reklamy 2009-01-06
Uchwała Nr 248/ 2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2009-01-06
Uchwała Nr 247/2008 w sprawie ustalenia godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Niżańksiego na 2009 rok 2009-01-06
uchwała Nr 246/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-01-06
Uchwała Nr 245/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-12-05
Nr 244/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zakup w 2008 r. sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2008-12-05
Nr 243/2008 w sprawie bezpłatnego udostępnienia hali sportowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2008-12-05
Nr 242/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem części korytarza szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2008-12-05
Uchwała Nr 241/2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2008-12-12
Uchwała Nr 240/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-12-05
Uchwała Nr 239/2008 z dnia 12 listopada w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 2008-11-21
Nr 238/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-11-21
Nr 237/2008 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących drogi położone w Nisku-Warchołach. 2008-11-19
Uchwała Nr 236/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-11-05
Uchwała Nr 235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku 2008-11-05
Uchwała Nr 234/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oraz powołania Komisji Przetargowej 2008-11-05
Uchwała Nr 233/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-10-27
Uchwała Nr 232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2008-10-27
Uchwała Nr 231/2008 w sprawie bezpłatnego udostępnienia lokalu w budynku Starsotwa Powiatowego w Nisku. 2008-10-27
Uchwała Nr 230/2008 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2008-10-27
Nr 229/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części korytarza Szkolnego w Regionlanym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2008-10-27
Uchwała Nr 228/2008 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2008-10-27
Uchwała Nr 227/2008 uchylająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2008-10-27
Uchwała Nr 226/2008 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego. 2008-10-03
Uchwała Nr 225/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2008-10-03
Uchwała Nr 224/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zakup w 2008 r. sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. 2008-10-03
Uchwała Nr 223/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-10-03
Uchwała Nr 222/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-10-03
Uchwała Nr 221/2008 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2008-10-03
Uchwała Nr 220/2008 w sprawie opłat za noclegi w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2008-10-03
Uchwała Nr 219/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sali gimnastycznej i auli szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2008-10-03
Uchwała Nr 220/2008 w sprawie opłat za noclegi w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 2008-10-03
Uchwała Nr 218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2008-10-03
Uchwała Nr 217/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2008-10-03
Uchwała Nr 216/2008 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 2008-10-03
Uchwała Nr 215/2008 w sprawie akceptacji zawartej umowy najmu sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2008-10-03
Uchwała Nr 214/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2008-10-03
Uchwała Nr 213/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-09-23
Uchwała Nr 212/2008 w sprawie ustalenia stawki za wynajem sali komputerowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2008-09-18
Uchwała Nr 211/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-09-17
Uchwała Nr 210/2008 w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń siłowni w Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 2008-09-10
Uchwała Nr 209/2008 w sprawie ogłoszenia rokowań w celu sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego. 2008-09-10
Uchwała Nr 208/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-09-10
UCHWAŁA Nr 207 / 2008 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za I półrocze 2008 r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek ... 2008-09-10
Uchwała Nr 206/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-09-10
Uchwała Nr 205/2008 w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2008-09-10
Uchwała Nr 204/2008 w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej. 2008-09-10
Uchwała Nr 203/2008 w sprawie upoważnienia Pani Renaty Pokory Dyrektora w Zespole Szkół w Ulanowie do składania oświadczeń woli. 2008-09-09
Nr 202/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2008-08-01
Nr 201/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-08-01
Nr 200/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-08-01
Nr 199/2008 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2009 rok. 2008-08-01
Nr 198/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2008-08-01
Nr 197/2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół w Ulanowie 2008-08-01
Nr 196/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-08-01
Nr 195/2008 w sprawie przyznania środków z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej 2008-08-01
Uchwała Nr 194/2008 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi powiatowej nr 1027R na terenie Gminy Stalowa Wola kategorii drogi powiatowej 2008-08-01
Nr 193/2008 w sprawie przyznania dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu upoważnienia do ... 2008-07-10
Nr 192/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-07-10
Nr 191/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego ... 2008-07-10
Nr 190/2008 w sprawie powołania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty ... 2008-07-10
Nr 189/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody 2008-07-10
Nr 188/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu 2008-07-10
Nr 187/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sal lekcyjnych w Liceum... 2008-07-10
Nr 186/2008 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszklanego 2008-07-10
Nr 185/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego... 2008-07-10
Nr 184/2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do podpisania umowy... 2008-07-10
Nr 183/2008 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Powiatowego... 2008-07-10
Nr 182/2008 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu ... 2008-06-20
Nr 181/2008 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących .. 2008-06-20
Nr 180/2008 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieogranicoznego na sprzedaż ... 2008-06-20
Nr 179/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za umieszczenie reklamy 2008-06-20
Nr 178/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sali gimnastycznej w Ulanowie 2008-06-20
Nr 177/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 176/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 175/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony ... 2008-06-20
Nr 174/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 173/2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do ... 2008-06-20
Nr 172/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego ... 2008-06-20
Nr 171/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2008-06-20
Nr 170/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego... 2008-06-20
Nr 169/2008 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 168/2008 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek ... 2008-06-20
Nr 167/2008 zmienijąca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 166/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-06-20
Nr 165/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ... 2008-06-20
Nr 164/2008 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu ... 2008-06-20
Nr 163/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego przez... 2008-06-20
Nr 162/2008 w sprawie udostępnienia do użytkowania wyposażenia dla Zespołu Szkół w Jeżowem 2008-06-20
Nr 161/2008 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ... 2008-06-20
Nr 160/2008 w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu .. 2008-06-20
Nr 159/2008 w sprawie użyczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ulanowie 2008-06-20
Nr 158/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za umieszczenie reklamy. 2008-06-20
Nr 157/2008 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony ... 2008-06-20
Nr 156/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Uchwała Nr 155/2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2008 2008-06-20
Nr 154/2008 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ... 2008-06-20
Nr 153/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ... 2008-06-20
Nr 152/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku dla ... 2008-06-20
Nr 151/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego .... 2008-06-20
Nr 150/2008 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek stanowiących .. 2008-06-20
NR 149/2008 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego... 2008-06-20
Nr 148/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sali gimnastycznej w Ulanowie 2008-06-20
Nr 147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu Zuk FS Lublin A06 2008-06-20
NR 146/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 145/2008 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2008-06-20
NR 144/2008 w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... 2008-06-20
NR143/2008 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działki stanowiącej ... 2008-06-20
Nr 142/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu żuk FS Lublin A06 ... 2008-06-20
Nr 141/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sali lekcyjnej w Liceum ... 2008-06-20
Nr 140/2008 w sprawie likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Powiatu ... 2008-06-20
Nr 139/2009 w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pod nazwą Plan Gospdoarki Odpadami ... 2008-06-20
Uchwała Nr 138/2008 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Habigier-Pipskiej Dyrektora w Regionalnym 2008-06-20
Uchwała Nr 137/2008 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie... 2008-06-20
Uchwała Nr 136/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych. 2008-06-20
Uchwała Nr 135/2008 w sprawie użyczenia lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Uchwała Nr 134/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2008-06-20
Uchwała Nr 133/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ... 2008-06-20
Nr 132/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 131/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2008-06-20
Uchwała Nr 130/2007 w sprawie zaopiniowania lokalizacji drogi gminnej łaczącej miejscowości ... 2008-06-20
Nr 129/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 128/2007 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Regionalnym ... 2008-06-20
Nr 127/2007 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ... 2008-06-20
Nr 126/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży ... 2008-06-20
Nr 125/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 124/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 123/2007 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu ... 2008-06-20
Nr 122/2007 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu ... 2008-06-20
Nr 121/2007 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu ... 2008-06-20
Uchwała Nr 120/2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji ... 2008-06-20
Uchwała Nr 119/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-06-20
Uchwała Nr 118/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Samodzielny Puliczny Zespół... 2008-06-20
Nr 117/2007 w sprawie użyczenie lokalu w budynku gospodarczym stanowiącym własność Powiatu... 2008-06-20
Uchwała Nr 116/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem części korytarza szkolnego w ... 2008-06-20
Uchwała Nr 115/2007 w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń w Regionalnym... 2008-06-20
Uchwała Nr 114/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2008-06-20
Uchwała Nr 113/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu... 2008-06-20
Uchwała Nr 112/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-06-20
Uchwała Nr 111/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powitowego Zespolu ds... 2008-06-20
Uchwała Nr 110/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Uchwała Nr 109/2007 2008-06-20
Uchwała Nr 108/2007 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 2008-06-20
Uchwała Nr 107/ 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2008-06-20
Nr 106/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony ... 2008-06-20
Nr 105/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 104/2007 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2008-06-20
Nr 103/2007 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2008-06-20
Nr 102/2007 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2008-06-20
Nr 101/ 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2008-06-20
Nr 100/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem części korytarza szkolnego w Liceum... 2008-06-20
Nr 99/2007 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w Regionalnym Centrum Edukacji ... 2008-06-20
Nr 98/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 97/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 96/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 95/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sal lekcyjnych 2008-06-20
Nr 94/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem auli szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym .. 2008-06-20
Nr 93/2007 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2008-06-20
Nr 92/2007 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ... 2008-06-20
Nr 91/2007 w sprawie wydania opinii o zmianie kilometrażu i nazwy drogi powiatowej Powiatu ... 2008-06-20
Nr 90/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 89/2007 w sprawie przedłożenia zatrudnienia Pana Stanisława Krasnego na stanowisku Dyrektora ... 2008-06-20
Nr 88/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem sali gimnastycznej w Liceum ... 2008-06-20
Nr 88/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem sali gimnastycznej w Liceum ... 2008-06-20
Nr 87/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 2008-06-20
Nr 86/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 85/2007 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Habigier - Pipskiej pełniącej obowiązki Dyrektora .. 2008-06-20
Nr 84/2007 w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Stelmacha Dyrektora w Liceum Ogólnokształcącego ... 2008-06-20
Nr 83/2007 w sprawie upoważnienia Pani Renaty Pokory Dyrektora w Zespole Szkół w Ulanowie do ... 2008-06-20
Nr 82/2007 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokalów ... 2008-06-20
Nr 81/2007 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego... 2008-06-20
Nr 80/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ... 2008-06-20
Uchwała Nr 80/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2008-06-20
Nr 78/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 77/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 76/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 75/2007 w sprawie umorzenia odsetek naliczonych z tytułu ... 2008-06-20
Nr 74/2007 w sprawie przyznania środków finansowych w Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 73/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 72/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 71/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 70/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr 69/2007 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu 2008-06-20
Nr 68/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży ... 2008-06-20
Nr 67/2007 w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.. 2008-06-20
Nr 66/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 65/2007 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu ... 2008-06-20
Nr 64/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 63/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół w Ulanowie 2008-06-20
Nr 62/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji ... 2008-06-20
Nr 61/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Poradni ... 2008-06-20
Nr 60/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego ... 2008-06-20
Nr 59/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ... 2008-06-20
Nr 58/2007 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu ... 2008-06-20
Nr 57/2007 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha - pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu... 2008-06-20
Nr 56/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2008-06-20
Nr 55/2007 w sprawie powołania Komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty... 2008-06-20
Nr 54/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2008-06-20
Nr 53/2007 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011... 2008-06-20
Nr 52/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 51/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ... 2008-06-20
Nr 50/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 49/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego... 2008-06-20
Nr 48/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 47/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 2008-06-20
Nr 46/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego ... 2008-06-20
Nr 45/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 44/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przekazanej do sprzedaży... 2008-06-20
Nr 43/2007 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej ... 2008-06-20
Nr 42/2007 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ... 2008-06-20
Nr 41/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2008-06-20
Nr 40/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno ... 2008-06-20
Nr 39/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 38/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 37/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 36/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ... 2008-06-20
Nr 35/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji ... 2008-06-20
Nr 34/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego ... 2008-06-20
Uchwała Nr 33/2007 w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu p.n. "Program Ochrony... 2008-06-20
Uchwała Nr 32/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 31/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 30/2007 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ... 2008-06-20
Nr 29/2007 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha - Kierownika Obwodu Drogowo - Mostowego... 2008-06-20
Nr 28/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 27/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Regionalnym Centrum Edukacji ... 2008-06-20
Nr 26/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 25/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2007 oraz planu finansowego ... 2008-06-20
Nr 24/2007 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Bogusławem Rybczyńskim Dyrektorem ... 2008-06-20
Nr 23/2007 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego ... 2008-06-20
Nr 22/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zakup w 2007 r. sprzętu i aparatury medycznej przez ... 2008-06-20
Nr 21/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 20/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 19/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 18/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 17/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na ... 2008-06-20
Nr 16/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ... 2008-06-20
Nr15/2007 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu niektórych dróg powiatowych Powiatu Janów Lubelski 2008-06-20
Nr 14/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o ... 2008-06-20
Nr 13/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2008-06-20
Nr 12/2007 w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu ... 2008-06-20
Nr 11/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane ... 2008-06-20
Nr 10/2007 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 9/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 8/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 7/2006 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 6/2006 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 5/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2008-06-20
Nr 4/2006 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu ... 2008-06-20
Nr 3/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr 2/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie ... 2008-06-20
Nr 1/2006 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i ... 2008-06-20

Osoby:
Irena Wolicka
Tel: (15) 8412700 wew. 123;