MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe
Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Liczba odwiedzin kategorii: 3700 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
37-400 Nisko,
ul. Sandomierska 6a
tel. 15 8412-313
Dyrektor - Piotr Rutyna
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2015 r. 2015-10-01
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2014 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2015-03-30
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2014 r. 2014-10-02
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2013 r. w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2014-06-05
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2013 r. 2013-10-02
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2012 r. w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2013-05-17
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku z realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2012 r. 2012-09-25
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku z działalności za 2011 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2012-05-24
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2011-11-14
Sprawozdanie z działalności PUP w Nisku za 2010 r. w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 2011-05-12
Informacja o realizacji zadań za rok 2007 2008-09-10
Informacja o realizacji zadań za rok 2006 2008-06-19
Sprawozdanie z działalności 2005r 2008-06-19
Więcej informacji 2008-06-19