MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe
Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Liczba odwiedzin kategorii: 14339 
 
Zarząd Dróg Powiatowych
37-400 Nisko, Racławice
ul.Rudnicka 15
tel. 15 8415-416
Dyrektor - Zbigniew Lach
 
 Nazwa pozycji Data
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2014 r. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2015 2015-05-05
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2013 r. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2014 2014-06-05
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2012 r. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2013 2013-10-04
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2011 r. oraz ocena stanu zimowego utrzymania dróg (2011/2012) na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na 2012 r. 2012-07-11
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2010 r. oraz oceny stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na 2011 rok. 2011-05-13
Sprawozdania z działalności za 2006r 2008-06-19
Sprawozdanie za 2007 r. 2008-09-16