MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
Wydziały
Regulamin urzędu
Struktura urzędu
Kodeks Etyki Pracowników
Przyjmowanie skarg i wniosków
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Struktura urzędu
Liczba odwiedzin kategorii: 7115 
 
 Nazwa pozycji Data
Pełnomocnik ds. Kontroli 2008-06-13
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2008-06-13
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 2008-06-13
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2008-06-13
Wydział Komunikacji 2008-06-13
Wydział Architektury i Budownictwa 2008-06-13
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 2008-06-13
Wydział Finansowy 2008-06-13
Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 2008-06-13
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu 2008-06-13
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC 2011-11-03
Audytor 2011-11-03
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 2011-11-25
Biuro Rady 2011-12-08
Biuro Radców Prawnych 2014-07-23