MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe
Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Liczba odwiedzin kategorii: 4460 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko,
ul Kościuszki 1,
tel. 15 8416-703
Dyrektor - Stanisław Krasny
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych i sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Nisku za okres 9 miesięcy 2015 roku 2015-11-13
Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2014 rok 2015-03-03
Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za rok 2014. Analiza porównawcza za lata 2008 2015-03-03
Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2013 rok 2014-06-05
Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności etatowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za 2013 rok, planie finansowym i głównych zamier 2014-06-05
Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za III kwartały 2013 roku 2013-11-15
Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności etatowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za 2012 rok i głównych zamierzeniach na rok 2013 2013-05-17
Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2012 rok 2013-05-17
Informacja o działalności etatowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych SP ZZOZ w Nisku za 9 miesięcy 2012 r. 2012-11-16
Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2011 r. 2012-05-24
Informacja o realizacji zadań przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w 2011 r. oraz o planie finansowym i zamierzeniach inwestycyjnych na 2012 r. 2012-05-24
Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych SP ZZOZ w Nisku za 8 miesięcy 2011 r. 2011-10-03
Więcej informacji 2008-06-19
Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2010 r. 2011-07-07
Informacja o realizacji zadań inwestycyjno - remontowych i bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZZOZ w Nisku. 2011-07-07
Informacja z działalności SP ZZOZ w Nisku za 2006 r. i I kw. 2007r 2007-07-02
Sprawozdanie - Rada Społeczna SPZZOZ 2006 r. 2006-06-27
Informacja o działalności rady Społecznej SPZZOZ w Nisku za 2006 rok 2007-07-02
sprawozdanie z działalności 2005r /I kw 2006r 2008-06-19